КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

CBT SCM Distribution Requirements Planning

Планування
розподілення товарів.

CBT DRP (Distribution Requirements)

CBT DRP – інструмент для автоматичної підтримки (поповнення) цільового рівня запасів на кожному керованому складському об’єкті.

Призначений для оптимального розподілу продукції для всіх суб’єктів доставки, за заданою мапі ланцюгів поставок, з усіма використовуваними обмеженнями. Комплектує обсяги поставок по транспортних одиниць, з урахуванням їх обмежень.

При розподілі продукції по мережі бізнес-юнітів регулярно припадати відповідати на два питання. По-перше, чи можемо ми задовольнити весь сформувався попит? Під “всім попитом” ми дійсно розуміємо всю повноту: регулярні продажу (прогноз), замовлення, акції, страховий запас, тендери і т.д. А по-друге, якщо все таки не виходить задовольнити весь попит – то як же справедливо розподілити між бізнес-юнитами ту частину, яку все ж можемо забезпечити?

Підступ полягає в тому що, в поняття “справедливо” кожна компанія вкладає свій зміст, свій впливає фактор, це можуть бути жорсткі договірні відносини з мережами, терміновий акційний обсяг, підвищення норм термінів придатності, новий формат упаковки, затарювання складів під сезон, високомаржінальний замовлення і т.д.

Аналізувати цей бізнес-процес також важливо ще й тому, що різницею між сформованим попитом і забезпеченої його частиною будуть можливі упущені продажу.

А це вже фактор, який важливий не тільки для оцінки потенціалу всьому ланцюгу поставок, а й для оцінки рентабельності компанії. В сучасних умовах, вручну врахувати всі впливають фактори на розподіл, не кажучи вже про їх комбінації – дуже складно, обов’язково доведеться чимось небудь пожертвувати.

Тільки автоматизоване планування може впоратися з оптимізацією результату скомбінованих обмежень. Відповідаючи на перше запитання доведеться зіткнутися з визначенням оптимального рівня страхових запасів, графіком роботи складу відвантаження, графіком поставок, графіком складу доставки, кратністю, мінімальною партією, термінами придатності, варіантами виготовлення, пріоритетами бізнес-юнітів і т.д.

Відповідаючи на друге питання – потрібно врахувати все що стосувалося першого, плюс обмеження виробничих потужностей, карантин, види упаковки, сировину і матеріали, транспортну логістику і т.д.

Можливості
CBT DRP.

Використовувати в якості вхідних даних як прогнозу продажів так і уточнюючих замовлень покупців (коригування відділу продажів, промо-активності, замовлення роздробу і т.д.).;

Описувати карти ланцюгів поставок всіх учасників і ланок поставок;

Підтримувати цільової уровнь запасів на кожному керованому бізнес-юніті: складі у дистриб'ютора, власному складі, розподільному центрі, торговому домі, і т.д. в межах встановлених нормативів min /opt /max рівнів страхових запасів;

Враховувати всі можливі обмеження: класність, терміни придатності, дефіцити і профіцити, рівень потенційних списань, страхові запаси, рівень завантаженості складів, мінімальні партії, графіки поставок, забезпеченість замовлень клієнтів і т.д.;

Виконувати оптимальний розподіл і поповнення продукції на кожній ділянці ланцюга поставок, при цьому максимально задовольняє мінливий попит клієнтів;

Формувати маршрути комплектації з урахуванням різних обмежень транспортних одиниць (асортимент продукції, розміри партій за обсягом і за вагою, кратності по одиницях вимірювань, коефіцієнт завантаження транспорту, планові транспортні одиниці і т.д.) і розкладу поставок.

CBT SCM Distribution Requirements Planning

CBT DRP – інструмент для автоматичної підтримки (поповнення) цільового рівня запасів на кожному керованому складському об’єкті.

Категорія: Транспорт, логістика, склад, FMCG, Фармацевтика, Виробництво, Оптова торгівля та дистрибуція, Корпораціям та холдингам, Дистриб'юторам та оптовикам, Виробничим підприємствам, Торговим підприємствам, Планування, Управління поставками та запасами, Управління виробництвом (MES, APS)
Безкоштовний тест-драйв.
Наш фахівець докладно розповість про цей інструмент і продемонструє його переваги.

Опис системи.

Distribution Requirements Planning (DRP) – управління розподілом продукції

Задачі DRP:

Підтримка оптимальних запасів на всіх керованих складах;

Задоволення потреб покупців;

Формування цільової потреби для виробництва;

Формування цільової потреби для закупівлі продукції.

Схема DRP (схема зв'язку із суміжними підсистемами).

Схематично будь-яку торгово-виробничу компанію можна представити у вигляді схеми.

У «Область відповідальності DRP» входять керовані суб’єкти планування (показані на схемі у вигляді прямокутників), такі як:

 • Центральні склади (ЦС);
 • Розподільні центри (РЦ);
 • Філії, регіональні склади;
 • Дистриб’ютори, склади відповідального зберігання.

Карта ланцюга DRP.

Опис всіх особливостей зв’язків, між керованими суб’єктами, відбувається в карті ланцюга. Установки карт ланцюгів поставок настільки гнучкі, що дозволяє описати схему ланцюгів поставок для будь-якої компанії.

У мінімальному вигляді – це опис таких особливостей переміщення продукції як:

 • Мінімальні партії, кратності;
 • Графіки закупівель / виробництва / переміщення / продажу;
 • Допустимі правила до термінів придатності;
 • Необхідний час карантину;
 • Плече закупівлі.

Управління вхідними даними DRP.

На вході, для розрахунку чергової ітерації, MRP-система автоматично збирає і перевіряє на помилки наступні дані:

фактичні запаси на керованих складах (з оперативного обліку);

плани виробництва (з підсистеми APS);

прогнози продажів (з підсистеми Demand Forecasting);

нормативи запасів (як в натуральному вираженні, так і в днях).

Управління майстер даними DRP.

Разово, при розгортанні системи (і після при необхідності) в систему потрібно буде внести ряд майстер даних. Для зручності навігації по цим даним можна використовувати «Схему налаштувань MRP». Так само швидкий доступ до них можна отримати зі звітів і форм довідників.

SKU – об’єкти планування, номенклатурні групи, властивості і т.д.;

Plant, Production – план виробництва, який обмежує забезпечений план поставок;

Import – контрактні позиції, які не виробляються;

Platforms – розподільні центри, склади, заводи та інші суб’єкти планування, рівнем запасів яких необхідно управляти;

The transportation – транспортна логістика і маршрутизація;

Forecast channels – кінцеві суб’єкти доставки.

Розрахунок ланцюжків DRP.

Розрахунок DRP виконується регламентно, після того як система регламентно збере всі необхідні дані. Результат, змодельованих розрахунків на весь горизонт планування, можна проаналізувати в звітах і в списку замовлень постачальникам. Можна внести точкові коригування, після яких виконатися перерахунок.

Кожну ітерацію розрахунку можна записувати на окремий сценарій (план). Таким чином, за рахунок гнучкості в налаштуванні системи, можна виконати кілька розрахунків на різні сценарії, змінюючи вхідну інформацію, для подальшого порівняння та вибору оптимальних налаштувань розрахунку.

Аналіз виконаних розрахунків можна виконати за допомогою звіту DRP (справедливо як для цільового, так і забезпеченого планів).

При виконанні розрахунку, система може враховувати ряд обмежень на поставку, основні:

дотримуватися кратність, мінімальну партію і їх розмір;

допустимі якості переміщуваної продукції;

графіки поставок і роботи суб'єктів;

обмеження щодо термінів придатності;

рівень страхових запасів (min, opt, max) на складах планування;

час на поставку продукції.

Комплектація DRP.

Комплектація замовлень – угруповання потреб, на переміщення або закупівлю, в замовлення. При комплектації враховуються обмеження: транспортні нормативи замовлення, графік поставок, заморожений період, відстані між суб’єктами, графік роботи суб’єктів.

Замовлення DRP.

В системі можна налаштувати будь-який бізнес процес роботи з замовленнями. Це включає в себе настройку взаємозв’язків між різними видами замовлень, наприклад:

Додатково в БП налаштовуються правила перерахунку очікувань.

Очікування – кількість вільного фактичного або планованого запасу по товару на дату відвантаження документа для кожного суб’єкта відвантаження.

Правила перерахунку очікувань – правила, які визначають, документи якого виду налаштувань будуть впливати на формування вільного запасу по суб’єктам відвантаження.

У свою чергу кожне замовлення може бути точково налаштований – налаштуванням як зовнішнього вигляду, особливостей проведення так і бізнес процесу узгодження.
Для колективного коригування замовлень підтримується механізми внесення коригувань в документи on-line.

В замовлення вбудовані всі необхідні звіти для їх детального аналізу. Ведеться запис історії їх коригувань з можливістю швидкого розбору.

Звіти DRP.

Звіти мають гнучку і інтуїтивно зрозумілою системою налаштувань і відборів. Це дозволяє налаштувати форму звіту індивідуально для кожного користувача, залежно від: необхідних наборів даних, розрізів, що аналізується, графічного наповнення і візуалізації даних, що значно полегшує роботу і їх первинний аналіз.

Попередній
Далі

Заходи.

У програмі є універсальний механізм створення формул
і розрахункових заходів.
Даний механізм дозволяє користувачеві скористатися стандартними заходами або ж самостійно створювати нові
з написанням різних формул під бізнес-процеси своєї компанії, при цьому не залучаючи розробників.

Налаштування заходів (ресурсів).

В даному вікні можна вибрати, по яких заходів і в якому порядку необхідно виводити інформацію у вікнах звіту:

А – вікно аналізу;
Про – оцінка відхилень;
ІР – висновок інформації при формуванні звітів «Заходи/періоди», «Періоди / заходи»;
! – показувати в Алерт;
І – можливість вносити зміни в рядку з конкретною мірою.

Звіт «Аналіз» – дозволяє проаналізувати згрупувати інформацію в розрізі об’єктів і суб’єктів, накласти відбори по конкретних об’єктах і / або суб’єктам або за тими об’єктам / суб’єктам, за якими спрацювало правило «тривоги» (Алерт).

Заходи, за якими аналізуються Алерт, налаштовуються в Настройці заходів.

Звіт «Заходи/періоди», «Періоди/заходи» дозволяє вивести детальну інформацію по тих об’єктах і суб’єктам, за якими було накладено відбір в звіті «Аналіз».

Для більш глибокого аналізу по конкретній мірі, об'єкту / суб'єкту, використовується звіт «Міра»

Крім аналізу, звіт дозволяє:

 1. Вивести заморожений період на поставку і плече поставки і, при необхідності, змінити його за допомогою команди «LT»;
 2. Інтерактивно вносити значення в заходи приходу на суб’єкт з подальшим автоматичним перерахунком по даній позиції. Тобто – якщо користувачеві не підходить кількість, яке запропонувала система, він змінює цю кількість на своє і відразу ж бачить результат, як зміняться запаси в майбутніх датах. На підставі виділеного діапазону в звіті з запропонованими значеннями до приходу, а також – на підставі значень, внесених користувачем, система дозволяє прямо зі звіту створити замовлення (Команда «Замовлення»), в якому автоматично заповнюватися поля: дати відвантаження і доставки, суб’єкти відвантаження і доставки (згідно з інформацією з карт ланцюгів), об’єкти планування та кількість, яка потрапляє в виділений діапазон;
 3. Команда «Розрахунок»: дозволяє виконати перерахунок позиції, наприклад після зміни вхідних даних (запаси, переміщення, майстер дані і тп.);
 4. Команда «Звіти»: дозволяє сформувати спеціальні звіти для більш глибокого аналізу.

Переваги Distribution
Requirements.

Автоматизоване створення прогнозів попиту

Отримання оптимального прогнозу з урахуванням всіх вступних, в кілька дій і за короткий проміжок часу.

Зручні аналітичні звіти

З миттєвої візуалізацією змін на графіках і звітах при внесенні коригувань.

Швидкий старт

Ви можете швидко почати працювати з програмою при мінімальних налаштуваннях і обмеженнях з поступовим переходом до високої деталізації, більш складних алгоритмів прогнозування та залежностей.

Інтерактивне внесення коригувань

Ручне внесення змін до прогнози попиту з урахуванням оперативної інформації та аналізом результатів від змін.

Гнучке прогнозування попиту

Допомагає побудувати процеси оперативного планування продажів в поєднанні з періодичним щомісячним, квартальним, річним.

Надійний фундамент

Зростання компанії без збільшення навантаження на відділи планування, маркетингу та продажів. Надає можливості розвитку алгоритмів прогнозування. Відкритий вихідний код.

Яких цілей ви
зможете домогтися?

Скорочення тривалості циклу оперативного планування

Підвищення швидкості реакції на зміну середовища і оперативної інформації (до 2-3 годин щодня, кілька ітерацій коригувань в день замість 1-2 раз в тиждень раніше і частковому щоденному / щотижневому переплануванні).

Підвищення ефективності використання капіталу

матеріальних, людських і інших ресурсів завдяки централізованому управлінню запасами продукції, планами продажів, розподілом продукції і сировини

Загальне зниження рівня запасів в системі

Приблизно на 30%.

Більш швидкий і глибокий аналіз

запасів, попиту, розподілу сировини і готової продукції та їх динаміки, з тим же або меншою кількістю людських ресурсів, створення декількох паралельних сценаріїв прогнозу продажів і розподілу продукції.

Посилення контролю коректності виконання завдань з боку автоматизованої системи

автоматичні розрахунки, візуальна перевірка рівнів запасів і точності планування, аналіз зміни планів продажів, поставок, виробництва і розподілу продукції.

Портфоліо.

Відгуки.

Впровадження програмного рішення CBT SCM сприяло зростанню бізнесу, а результати перевершили наші очікування.
Інструмент планування СВТ скоротив цикл оперативного планування до 1-2 годин щодня, дозволяючи кілька ітерацій коригувань на день, замість 2 рази на тиждень раніше і лише часткове щоденне перепланування; скоротити штат менеджерів з планування з 8 осіб до 3 осіб.
Дарина Соболь, керівник планування поставок, Danone Україна
Читати

Інструмент планування SCM скоротив робочий цикл планування до 1-2 годин на день, дозволяючи кілька ітерацій коригування на день замість 2 разів на тиждень раніше і лише часткове щоденне перепланування; скоротити штат керівників планування з 8 осіб до 3 осіб; проводити поглиблений аналіз з меншими ресурсами та миттєво отримувати оперативні розрахунки; зменшити рівень запасів на 30%!

При цьому підвищити рівень підтримки клієнтів на 2-3%, що на даний момент становить 96-98%; Нам вдалося збільшити свіжість продуктів для відвантаження покупцям на 33% і знизити рівень списання простроченої продукції на складах на 17%; посилити контроль за правильністю виконання завдань автоматизованої системи шляхом автоматичних розрахунків, візуального контролю рівня запасів, аналізу змін планів і вхідних даних. Впровадження програмного рішення CBT SCM сприяло зростанню бізнесу, а результати перевершили наші очікування.

Для «Данон Україна» розроблено спеціальні алгоритми, які враховують особливості виробництва, зберігання та розповсюдження швидкопсувних, а також управління термінами зберігання. За цих умов час реагування на зміни потреб або виробничих планів може не розраховуватися днями чи тижнями для управління поповненням.

Інструмент планування SCM скоротив робочий цикл планування до 1-2 годин на день, дозволяючи кілька ітерацій коригування на день замість 2 разів на тиждень раніше і лише часткове щоденне перепланування; скоротити штат керівників планування з 8 осіб до 3 осіб; проводити поглиблений аналіз з меншою кількістю ресурсів і миттєво отримувати оперативні розрахунки; зменшити рівень запасів на 30%!

При цьому підвищити рівень підтримки клієнтів на 2-3%, що на даний момент становить 96-98%; Нам вдалося збільшити свіжість продуктів для відвантаження покупцям на 33% і знизити рівень списання простроченої продукції на складах на 17%; посилити контроль за правильністю виконання завдань автоматизованої системи шляхом автоматичних розрахунків, візуального контролю рівня запасів, аналізу змін планів і вхідних даних. Впровадження програмного рішення CBT SCM сприяло зростанню бізнесу, а результати перевершили наші очікування.

Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .