КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

BAS Будівництво. ERP
BAS Будівництво. ERP

Рішення “BAS Будівництво. ERP” призначене для автоматизації управління діяльністю будівельних компаній. Рішення забезпечує автоматизацію всіх основних бізнес-процесів в апараті управління підприємств, а також автоматизацію всіх видів будівельної діяльності, зокрема, для вертикально-інтегрованих холдингів, які реалізують повний цикл будівництва.

288 000 
Кількість:
Категорія: Будівництво та нерухомість, Будівельним компаніям
Артикул: 2900002305173
Опис
 • Опис
 • Додаткові ліцензії
 • Ліцензії на платформу
 • Підтримка ІТС
 • ІТС галузевий
Детальніше про товар

Прикладне рішення “BAS Будівництво. ERP” розроблено на базі флагманського продукту “BAS ERP” і містить всю функціональність цього продукту.

“BAS Будівництво. ERP” автоматизує наступну галузеву специфіку будівництва:

 • формування кошторисів
 • календарне планування робіт
 • розподіл робіт між власними ресурсами і субпідрядниками, укладання умов за договорами з підрядниками
 • формування потреби в матеріалах, трудових і машинних ресурсах на весь життєвий цикл проекту
 • оперативне планування і відображення факту робіт c деталізацією: зміна, день, тиждень, декада, місяць
 • зручна візуалізація планових даних і можливість вносити факт, як в Excel
 • відображення відхилення від графіка із зазначенням причини відхилення
 • планування ресурсів з деталізацією до конкретного транспортного засобу або спеціальності робітників
 • перепланування робіт проекту за фактом виконання
 • план-фактний аналіз виконання робіт і проекту в цілому
 • порівняння сценаріїв проекту
 • аналіз планових і фактичних даних з витрат ресурсів
 • аналіз забезпеченості ресурсами за проектом
 • закриття робіт субпідрядників
 • закриття робіт замовником
 • формування друкованих форм КБ-2в, КБ-3в
 • списання матеріалів, формування друкованої форми М29
 • ведення взаєморозрахунків з субпідрядниками та замовником
Календарно-мережеве планування

Календарне планування робіт – це розподіл робіт за часом виконання, тобто визначення дати початку та закінчення робіт та фіксація зв’язків послідовності виконання робіт.

Модуль календарно-мережевого планування призначений для вирішення завдань керівника проекту, планувальника проекту.

В підсистемі передбачено повний цикл планування будівельного проекту.

Завантаження даних з кошторисних програм (АВК5):

 • завантаження кошторисної інформаційної документації проекту
 • створення кошторисної нормативно-довідкової інформації всередині бази
 • створення структури графіка виконання робіт автоматично на підставі кошторисної інформації
 • проставлення обсягів робіт, відповідно до кошторисної інформації
 • завантаження актуальних цін на кошторисні ресурси, відповідно до кошторисної інформації (в розрізі типів цін)
 • автоматичне наповнення робіт (кожної роботи) ресурсами, потрібними для виконання робіт (матеріальні, трудові, машинні)
 • зазначення норм витрати кошторисних ресурсів відповідно до кошторисної інформації
 • розрахунок загальної кількості ресурсів для кожної роботи
 • розрахунок ресурсної собівартості робіт
 • розбиття загальної вартості робіт за статтями витрат (в тому числі різні види накладних витрат)

Створення структури графіка виконання робіт:

 • Створення структури графіка виконання робіт вручну
 • Створення структури графіка виконання робіт з шаблонів:
  1) створення загальної бази шаблонів робіт, що використовуються
  2) завантаження окремих робіт
  3) завантаження часткової структури з шаблонів (завантаження відразу однієї або декількох груп робіт)
  4) наповнення робіт ресурсами всіх типів, відповідно до даних в шаблонах
  5) завантаження зв’язків між шаблонними роботами (якщо завантажується група робіт)
  6) завантаження всіх видів накладних витрат, відповідно до шаблонних даних

Встановлення послідовності виконання робіт:

 • зазначення попередніх і наступних робіт, їх різна комбінація
 • зазначення параметрів зв’язку з кожної з робіт (тип зв’язку, тип затримки тощо)
 • розрахунок тривалості виконання графіка робіт
 • розрахунок трудомісткості і машиноємкості робіт (в годинах) відповідно до обсягів робіт, кількості ресурсу (техніки або співробітників) і норми ресурсу на одиницю робіт
 • розрахунок тривалості роботи (в днях або годинах), з урахуванням графіка робіт і трудомісткості/машиноємкості
 • автоматичне проставляння дат виконання кожної з робіт з урахуванням графіка робіт, тривалості кожної роботи і зазначених зв’язків

Фіксація загальних даних та сценарію проекту:

 • Фіксація загальних даних проекту для розрахунку собівартості об’єктів
 • Створення різних сценаріїв проекту:
  1) можливість формування різних сценаріїв виконання одного і того ж проекту, його подальший аналіз
  2) зберігання історії зміни робочого сценарію проекту: зміна структури, цін кошторисних ресурсів, наповнення робіт ресурсами тощо

Формування бюджету проекту

Робота з бюджетами в прикладному рішенні дозволяє створити для кожного проекту один або декілька бюджетів за різними сценаріями, відображати суми бюджету в актуальних цінах, порівнювати інформацію про заплановані витрати з фактично витраченими бюджетними коштами. Передбачено наступні можливості:

 • формування видаткової частини для кожної роботи
 • групування витрат по групах (відповідно до структури графіка виробництва)
 • розбивка бюджетних витрат проекту згідно з основними статтями:
  1) матеріальні
  2) машинні
  3) трудові
  4) оплата послуг субпідряду
 • групування накладних витрат за проектом в розрізі видів накладних витрат
 • окреме відображення витрат за додатковими (специфічними) роботами проекту
 • відображення бюджету за проектом в актуальних цінах кошторисних ресурсів або проектних ресурсів
 • розбивка бюджету проекту на готівкові/безготівкові кошти
 • відстеження використаних бюджетних коштів в порівнянні із запланованими
 • відображення неосвоєних сум бюджету за статтями проекту
 • можливість зберігання бюджету проекту на конкретну дату
 • можливість формування різних прогнозних бюджетів по одному проекту, їх зберігання

Розподіл робіт між виконавцями:

 • вибір конкретного виконавця по кожній з робіт: внутрішній підрозділ або зовнішній контрагент
 • передача переліку робіт за проектом на довільну кількість контрагентів
 • фіксація цін підрядника на виконання кожної з робіт

Формування ресурсної відомості:

 • розбиття матеріальних потреб для кожної з робіт на зазначені періоди
 • встановлення відповідностей між кошторисними матеріальними ресурсами і номенклатурою (для подальшої закупівлі та фактичного списання)
 • передача матеріалів для робіт, які виконують субпідрядники на забезпечення субпідрядником
 • можливість розбивки загальної кількості матеріалів між нашою забезпеченістю і субпідрядною
 • вказування варіанта, як розбити потреби: чи віднести їх усі на дату початку чи розподілити рівномірно на весь період роботи
 • окреме відображення потреби в обладнанні (дорогі матеріальні ресурси, з терміном виготовлення і постачання більше місяця) та інертних матеріалах (матеріальні ресурси, що використовуються кожен день, відносно недорогі)
Оперативне планування/управління

В прикладному рішенні реалізована функціональність щоденного оперативного управління ходом будівельного проекту. Реалізовано такі можливості:

 • Формування місячних планів виконання робіт:
  1) формування переліку робіт, що повинні виконуватися в обраний період
  2) розбивка загального обсягу робіт на періоди відображення планового обсягу відповідно до обраного періоду
  3) відображення обсягів робіт виконаних в минулих періодах (абсолютне і відсоткове співвідношення)
  4) внесення фактичних обсягів, виконаних в обраний період
  5) відображення залишку робіт, що повинні бути виконані за період
  6) відображення обсягів робіт, що вже виконані, з урахуванням введеного факту за обраний період
  7) планові і фактичні дати початку та закінчення кожної роботи
  8) відображення факту виконання робіт субпідрядним методом
  9) фіксація недовиконання/перевиконання обсягів робіт, причин відхилення
 • Призначення ресурсів на роботи (техніки і співробітників)
 • Фіксація додаткових робіт:
  1) фіксація додаткових робіт проекту протягом усього життєвого циклу проекту
  2) зазначення для такої роботи всіх основних даних: тривалість, об’єм, наповнення ресурсами, накладними витратами будь-яких видів тощо
 • Відображення витрат матеріалів в розрізі робіт:
  1) заповнення переліку витрачених матеріалів на підставі виконаних робіт
  2) зазначення фактичних даних кількості витрачених матеріалів
  3) автоматичний розрахунок суми витрачених ресурсів, згідно актуальним цінам номенклатури
  4) зіставлення і відображення різниці між плановою та фактичною витратою матеріалів
  5) відображення відхилень у витратах і можливість фіксації причин відхилень для таких матеріалів
  6) можливість ручного введення матеріалів, незапланованих в кошторисі
 • Відображення виробітку співробітників і техніки
Аналіз, звітність

Комплект вбудованої звітності охоплює всі ключові аспекти будівельної діяльності:

 • План-фактний аналіз виконання робіт (кошторисні дані – введений факт):
  1) порівняння планових і фактичних періодів виконання робіт
  2) порівняння виконаних обсягів робіт з плановими
 • Порівняння сценаріїв проекту:
  1) порівняння структури різних сценаріїв одного проекту
  2) зіставлення бюджетів різних сценаріїв
 • План-фактний аналіз проекту:
  1) зіставлення собівартості планової і фактичної
  2) порівняння показників маржинальності і рентабельності
  3) порівняння планових і фактичних норм ресурсів, які використовуються для виконання робіт
 • Підрахунок проекту (факт по фактично виконаним роботам; невиконані роботи по індикативній вартості):
  1) відображення бюджетів 0 + 12, 3 + 9, 6 + 6, 9 + 3
  2) можливість порівняння альтернативних бюджетів з фактичними показниками у проекті
 • Аналіз планових і фактичних даних витрачених ресурсів:
  1) відображення переліку всіх запланованих і всіх фактично використаних матеріалів
  2) відображення норм витрати матеріалів: планових з кошторису, фактичних згідно введених даних
  3) відображення загальної кількості матеріалів, необхідних для виконання зазначеного обсягу робіт, їх зіставлення з фактичною витратою
 • Аналіз закриття робіт актами:
  1) відображення переліку робіт, які виконуються підрядниками (зазначені конкретні контрагенти)
  2) відображення обсягів робіт, прийнятих у субпідрядника, їх вартостей
  3) відображення робіт, виконаних і реалізованих замовнику, їх вартостей (в цінах замовника)
 •  Аналіз забезпеченості проекту матеріалами:
  1) відображення загальної потреби проекту в матеріалах
  2) аналіз кількості замовлених матеріалів, як поставлених, так і не поставлених
  3) аналіз складських залишків
  4) відображення вже використаної кількості матеріалів в рамках проекту
  5) відображення кількості ресурсів, що потрібно довести для забезпечення проекту
Додаткові можливості

В програмі передбачено додаткові зручні функції для підвищення ефективності щоденної роботи користувачів:

 • Проставлення відповідностей між кошторисними ресурсами і ресурсами проекту:
  1) можливість проставлення відповідностей на різних етапах планування проекту: від моменту створення кошторису до створення планів закупівель
  2) вказування коефіцієнтів перерахунку для коректного відображення потрібних ресурсів (наприклад, у разі відповідності номенклатури і матеріального ресурсу з різними одиницями вимірювання)
 • Зміна оперативних планів виконання робіт:
  1) перепланування обсягів робіт, виконуваних в поточному періоді на підставі раніше введеного факту
  2) можливість виконання робіт, невиконаних в минулі періоди
  3) можливість додавання позапланової роботи безпосередньо в оперативний план
  4) внесення фактичних даних про виконання незапланованих робіт
 • Коригування потреб в ресурсах:
  1) перепланування кількості потрібних ресурсів відповідно до нових оперативних планів
  2) планування ресурсів, потрібних для виконання позапланових робіт
  3) можливість додавання ресурсів, що не заплановані, але потрібних для виконання робіт

Окрім самої програми, необхідно також придбати ліцензії на відповідну кількість користувачів, які будуть працювати в програмі. В даному розділі представлені всі наявні варіанти ліцензій для використання вказаної конфігурації.

BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій
Артикул: 2900002305180
96 000 

Додати в кошик

BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900002305197
6 000 

Додати в кошик

BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900002305203
27 000 

Додати в кошик

BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900002305210
48 000 

Додати в кошик

BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Артикул: 2900002305227
84 000 

Додати в кошик

BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
Артикул: 2900002305234
192 000 

Додати в кошик

BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
Артикул: 2900002305241
360 000 

Додати в кошик

Для використання даної конфігурації необхідно також придбати ліцензії на використання платформи.

1 користувацька ліцензія на платформу вже включена в комплект поставки.

BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900001878258
4 200 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900001878265
14 400 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900001878272
27 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Артикул: 2900001878289
51 600 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
Артикул: 2900001878296
126 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
Артикул: 2900001878302
222 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
Артикул: 2900001878319
660 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
Артикул: 2900001878326
1 092 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 32
Артикул: 2900001878333
30 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 64
Артикул: 2900001878340
51 600 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер МІНІ
Артикул: 2900001878357
12 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце 
Артикул: 2900001995931
7 200 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць 
Артикул: 2900001995948
24 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць 
Артикул: 2900001995955
44 400 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць 
Артикул: 2900001995962
84 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць 
Артикул: 2900001995979
201 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць 
Артикул: 2900001995986
372 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць 
Артикул: 2900001995993
1 092 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць 
Артикул: 2900001996006
1 800 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць 
Артикул: 2900001996013
3 612 000 

Додати в кошик

Ліцензія КОРП на сервер 64
Артикул: 2900001996020
108 000 

Додати в кошик

ІТС – це найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами для автоматизації бізнесу – довідники, методики, посібники, консультації щодо використання програм та законодавства.

Придбання ІТС є обов’язковим при купівлі будь-якої програми для автоматизації бізнесу.

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4
Артикул: Невідомо
6 960 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4 із щомісячною оплатою (перші 8 місяців)
Артикул: Невідомо
1 200 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 24 місяці
Артикул: Невідомо
23 760 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 12 місяців
Артикул: Невідомо
7 920 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 6 місяців
Артикул: Невідомо
4 680 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО із щомісячною оплатою
Артикул: Невідомо
792 

Додати в кошик

ІТС Бухгалтерський
Артикул: Невідомо
7 080 

Додати в кошик

ІТС Галузевий призначений для супроводу користувачів певних галузевих і спеціалізованих рішень.

ІТС Галузевий 3 категорії на 12 місяців
Артикул: Невідомо
19 440 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 3 категорії на 12 місяців (схема 8+4)
Артикул: Невідомо
12 960 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 3 категорії на 6 місяців
Артикул: Невідомо
10 368 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 3 категорії на 3 місяці
Артикул: Невідомо
5 616 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 3 категорії на 1 місяць
Артикул: Невідомо
2 592 

Додати в кошик

Прорахувати вартість
впровадження на
Вашому підприємстві.

Рекомендовані продукти

BAS Будівництво. Бухгалтерія
Галузь
 • Будівництво та нерухомість
Лінія продуктів
 • BAS
Призначення
 • Бухгалтерський облік
 • Бюджетування
 • Розрахунок заробітної плати
 • Управління грошовими засобами
 • Управління основними засобами
 • Управління персоналом (HRM)
 • Облік податків
10 800 24 000 
Відкрити
BAS Будівництво. Керування фінансами
Галузь
 • Будівництво та нерухомість
 • Фінансовий сектор
Лінія продуктів
 • BAS
18 000 48 000 
Відкрити
Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .