КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

BAS ERP

Про програму.

BAS ERP – програмний комплекс, який дозволяє організувати єдину інформаційну систему, для управління різними аспектами діяльності підприємства.

Програма призначена для автоматизації діяльності великих підприємств з технічно складним виробництвом і великою кількістю робочих місць. В сучасних ринкових умовах немає жодного підприємства, яке не використовувало б у своїй роботі засоби автоматизації.

Програми, які надають можливість автоматизувати всі бізнес-процеси в межах єдиної інформаційної бази, є основою для створення ERP-систем.

Прикладне рішення BAS ERP – це новий продукт, який орієнтований на великі підприємства і націлений на автоматизацію завдань управління підприємством, процесами, персоналом.

BAS ERP
Прикладне рішення BAS ERP – це новий продукт, який орієнтований на великі підприємства і націлений на автоматизацію завдань управління підприємством, процесами, персоналом.
216 000 
Кількість:
Категорія: Транспорт, логістика, склад, FMCG, Виробництво, Оптова торгівля та дистрибуція, Фінансовий сектор, Виробничим підприємствам, Торговим підприємствам, Дистриб'юторам та оптовикам, Корпораціям та холдингам, Облік по МСФО (IFRS), Управління виробництвом (MES, APS), Управління персоналом (HRM), Розрахунок заробітної плати, Бюджетування, Бухгалтерський облік
Артикул: 2900001856713
Безкоштовний тест-драйв.
Наш фахівець докладно розповість про цей інструмент і продемонструє його переваги.

Підсистеми BAS ERP.

Рішення BAS ERP легко інтегрується з CBT SCM. У комплексі обидві системи повністю закривають бухгалтерський і управлінський контур, а також надають всі необхідні інструменти планування і прогнозування.

Програмне рішення BAS ERP допомагає керувати аспектами управлінської діяльності підприємства і включає в себе наступні підсистеми:

Бухгалтерський і податковий облік;

Взаєморозрахунки з клієнтами;

Склад і доставка;

Казначейство;

Фінансовий облік;

МСФЗ;

Бюджетування;

Управління виробництвом;

Управління ремонтами;

Управління закупівлями;

Управління персоналом і зарплата;

Управління продажами;

Контроль і управління

Електронне обладнання;

Обмін з сайтами;

Робота в web;

Бухгалтерський
і податковий облік.

У підсистему включений бухгалтерський і податковий облік, який в основному об’єднують загальною назвою регламентованого обліку (обов’язкові звіти), він строго визначений національними стандартами і законодавством України.

У конфігурацію включені стандартні звіти, що дозволяють проводити аналіз по залишкам, оборотам рахунків і проводках в різних розрізах. У функціонал передбачена можливість угруповання, відбору і сортування інформації, яка буде виведена в звіт, на основі специфіки діяльності підприємства. Передбачена можливість вивантаження звітів в ел. вигляді.

Взаєморозрахунки
з клієнтами.

У підсистемі передбачено опціональний функціонал:

 • Використання типових і індивідуальних правил роботи з клієнтами (оферт). Однак можна реєструвати угоди і без оферт;
 • Використання декількох варіантів планування оплат від клієнтів;
 • Автоматизація передпродажної роботи з клієнтами за допомогою комерційних пропозицій;
 • Використання ордерної схеми документообігу продажів;
 • Використання процесів узгодження замовлень, статусів і станів замовлень;
 • Планування і реєстрація повернень товарів від клієнтів;
 • Ведення претензійної роботи з клієнтами;
 • Використання актів на передачу прав і актів про розбіжності після реалізації продукції / послуги;
 • Використання механізмів реалізації цін номенклатури, в тому числі з використанням даних інформаційної бази і цін постачальників.

Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

 • Збільшення обсягу реалізації товарів і послуг;
 • Збільшення обороту коштів, завдяки контролю дебіторської заборгованості;
 • Скорочення термінів виконання замовлень;
 • Збільшення точності планування індивідуальних замовлень завдяки відокремленому обліку замовлень;
 • Оптимізація ціноутворення і підвищення привабливості для клієнтів, зокрема завдяки використанню інтерфейсу самообслуговування;
 • Зниження трудовитрат на підготовку документів і збільшення продуктивності праці персоналу;
 • Підвищення якості та прозорості роботи персоналу завдяки можливості аналізувати фінансовий результат в розрізі підрозділів і менеджерів;
 • Уніфікація роботи персоналу і зниження трудовитрат завдяки механізму бізнес-процесів, типових оферт і взаємодій;
 • Підвищення рейтингу підприємства з точки зору потенційних інвесторів і партнерів завдяки використанню практики управління, яка б відповідала міжнародним стандартам.

Склад і доставка.

Основним завданням даної підсистеми є автоматизація складських операцій підприємства, в тому числі технологічних процесів складу і операцій доставки, а саме:

 • Планування і контроль виконання складських операцій;
 • Оптимізація технологічних процесів складу, де використовується адресне зберігання, зокрема при інвентаризації;
 • Планування і контроль виконання процесів доставки.

Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

 1. Зниження логістичних витрат завдяки оптимізації роботи складських приміщень і планування доставки;
 2. Зниження втрат від псування складських запасів;
 3. Зниження трудовитрат по підготовці документів та збільшення продуктивності праці персоналу;

Функціонал підсистеми надає можливість автоматизувати складські операції в найпростішому варіанті, без застосування ордерної схеми документообігу, із застосуванням ордерної схеми документообігу і з застосуванням адресного зберігання. Варіант використовуваного документообігу вказується для кожного складу.

Система управління
складом WMS.

Функціонал системи дозволяє:

 • вести кількісний облік товарів на складах і в приміщеннях;
 • вести облік товарів на рівні складських осередків для адресного зберігання товарів;
 • розділяти складські зони на робочі ділянки;
 • поділ складу на зони зберігання різних груп товарів (м’ясо, яйця, одяг, техніка і т.д.);
 • оптимальний підбір розміру осередку відповідно до габаритів товару.

Казначейство.

Завдання підсистеми – ефективне управління грошовими коштами, які є основним джерелом для формування виробничих ресурсів підприємства, необхідних для виконання стратегічних планів.

Підсистема дозволяє автоматизувати наступні функції:

 • Планування руху грошових коштів;
 • Облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів, в тому числі в різних валютах;
 • Контроль виконання графіка платежів і його зміна, якщо є необхідність;
 • Проводити взаєморозрахунки з підзвітними особами.

Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

 1. Скорочення часу перевірки реєстрів платежів завдяки використанню платіжного календаря;
 2. Підвищення ефективності використання грошових коштів;
 3. Зниження операційних та управлінських витрат;
 4. Зниження трудовитрат на підготовку документів і збільшення продуктивності праці персоналу.

Фінансовий облік.

Підсистема управління фінансами дозволяє:

 • Реєструвати / розподіляти доходи і витрати за напрямками діяльності;
 • Враховувати інші доходи і витрати – регулювати реєстрацію в інформаційній базі доходів і витрат, не пов’язаних
  з основною діяльністю;
 • Враховувати інші активи і пасиви – регулювати реєстрацію в інформаційній базі рухів за активами і пасивами, не пов’язаних з основною діяльністю;

Формувати управлінський баланс і звіт про прибутки і збитки заздалегідь визначеної структури за алгоритмом заповнення, яку користувач не може змінити. Цей функціонал можна використовувати тільки за умови, що не використовується функціонал підсистеми Міжнародний фінансовий облік.

МСФЗ.

Міжнародний фінансовий облік (МСФЗ) допомагає вирішувати наступні завдання:

 • відображення документів оперативного обліку в фінансовому обліку;
 • підготовка звітності:
  1. відповідно до принципів міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи можливість настройки додаткових звітів для перевірки та аналізу облікових даних;
  2. за правилами управлінського обліку, побудованому на основі МСФЗ;
 • настройка періодичності отримання звітності (місяць, квартал, півріччя, рік), а також гнучкість в налаштуванні наступних звітних форм:
  1. Звіт про фінансовий стан;
  2. Звіт про сукупний дохід;
  3. Звіт про зміни в капіталі;
  4. Звіт про рух грошових коштів.
 • скорочення трудовитрат на отримання звітності в порівнянні з ручною зведенням даних штатним фахівцем або аутсорсинговим фахівцем

Використання МСФЗ є не обов’язковим до використання і включається окремо по потребі підприємства.

У даній підсистемі, в призначеному для користувача режимі, встановлюються валюти, необхідні для використання, налаштовуються умови, за якими вестиметься облік, а саме з яких джерел будуть транслюватися дані в МСФЗ:

 1. Формування проводок за даними оперативного обліку;
 2. Формування проводок за даними регламентованого обліку;
 3. Незалежного обліку необоротних активів для міжнародного обліку.

Бюджетування.

Підсистема бюджетування призначена для:

 • Планування фінансових показників господарської діяльності, зокрема планування потоків грошових коштів, обсягів продажів, покупок, виробництва, витрат на забезпечення діяльності;
 • Формування фінансової звітності за фактичними і плановими даними.

Мета підсистеми – це організація процесів управління даними, які надають можливість отримати чітку картину як поточного, так і майбутнього фінансового стану підприємства за обраними показниками (прибутку, залишків грошових коштів і т.п.). Інструментом організації таких процесів є бюджетні форми.

Підсистема бюджетування надає можливість:

 • Планувати фінансовий стан підприємства на зазначений період;
 • Планувати грошові потоки;
 • Складати основні бюджети і фінансові звіти про фактичний стан підприємства:
  • Бюджет доходів і витрат;
  • Бюджет руху грошових коштів
  • Прогнозний баланс;
 • Складати операційні та функціональні бюджети, і зведений фінансовий план;
 • Моделювати майбутню діяльність з використанням різних сценаріїв роботи, порівнювати дані сценаріїв між собою;
 • Формувати план-фактний аналіз відхилень в розрізі обраних аналітик;
 • Управляти процесами формування і затвердження бюджетів, а також аналізувати результати за період;

Процес бюджетування регламентується тільки положенням про бюджетування, яке розробляється і затверджується на підприємстві.


У складі Положення про бюджетування затверджуються:

 1. Система показників;
 2. Структура бюджетів (бюджетна модель);
 3. Бюджетний регламент (планування, затвердження та контроль виконання).

Основною перевагою підсистеми є відсутність певної моделі і гнучкість налаштування системи.

Управління виробництвом.

Підсистема бюджетування призначена для:

 • На межцеховом рівні (рівень головного диспетчера) здійснюється контроль за графіком виробництва на рівні підрозділів. Це укрупнений контроль за часом і ресурсами;
 • На внутрішньоцеховому рівні (рівень локального диспетчера) здійснюються управління процесами виконання графіка виробництва в окремому підрозділі.

Функціонал підсистеми підтримує:

 1. Широкий контроль забезпечення всіма ресурсами, тобто не тільки на рівні доступності робочих центрів, а й в рамках забезпечення матеріальними ресурсами;
 2. Діагностика і можливість легко перепланувати графіки виробництва;
 3. Можливість прогнозування замовлень на виробництво, оцінка виконання замовлень, завантаження устаткування, завантаження персоналу тощо.

Управління ремонтами.

В рамках підсистеми передбачені:

 • Реєстрація та збереження інформації щодо об’єктів експлуатації, параметрів їх експлуатації, параметрів їхнього періодичного обслуговування і напрацювань;
 • Реєстрація інформації, щодо дефектів і пошкоджень у роботі об’єктів експлуатації, використання робіт для усунення поломок;
 • Фіксація операцій пов’язаних з життєвим циклом устаткування (прийняття до обліку, модернізації, і тд.)

Управління закупівлями.

У підсистемі передбачено опціональний функціонал:

 • Використання ордерної схеми документообігу покупок;
 • Використання процесів узгодження замовлень, статусів і станів замовлень;
 • Використання актів прийому товарів і актів про розбіжності, виявлені при оформленні надходження товарів;
 • Реєстрація розбіжностей при прийомі товарів і відображення цих розбіжностей в обліку;
 • Використання декількох механізмів реєстрації цін постачальників, зокрема завантаження прайс-листів постачальників з зовнішніх файлів;
 • Зберігання найменувань номенклатури, які використовують постачальники (номенклатура постачальників), і використання номенклатури постачальників в електронний документообіг, зокрема в разі завантаження замовлень і прайс-листів;

 

 • Оформлення митних декларацій на імпорт;
 • Комісійної торгівлі з боку комісіонера;
 • Обліку поворотної тари в процесах покупки.

Облік взаєморозрахунків з постачальниками можна вести в розрізі договорів, замовлень і накладних.

У документах оплати можна розподіляти аванси по об’єктах розрахунків. Регламентна процедура розподіляє розрахунки за накладними по застосуванню методу FIFO.

Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

 1. Оптимізація витрат на купівельну діяльність підприємства;
 2. Скорочення термінів виконання замовлень;
 3. Збільшення точності планування індивідуальних замовлень завдяки відокремленому обліку замовлень;
 4. Зниження собівартості запасів;
 5. Зниження трудовитрат на підготовку документів і збільшення продуктивності праці персоналу;
 6. Скорочення операційних витрат завдяки мінімізації штрафних санкцій з боку постачальників;
 7. Зниження втрат від псування і втрат зворотної тари.

Управління
персоналом і зарплата.

Підсистема призначена для ведення кадрового обліку та інформаційних даних про всіх працівників.

У програму вбудований функціонал підбору, навчання та оцінки кваліфікації співробітників, управління робочим часом.

Для розраховувачів передбачені безліч видів нарахувань – оклади, відрядні оплати праці, виплата матеріальної допомоги, доходи в натуральній формі.

Нарахування та утримання податків згідно з чинним законодавством України. Передбачені регламентні звіти для здачі в контролюючі органи.

Управління продажами.

У підсистемі передбачено опціональний функціонал:

 • використання типових і індивідуальних правил роботи з клієнтом;
 • використання декількох варіантів оплат від клієнта;
 • автоматизація передпродажної роботи з клієнтами, за допомогою комерційних пропозицій;
 • використання ордерної схеми документообігу продажів;
 • використання процесів узгодження замовлень, статусів і станів замовлень;
 • планування та реєстрація повернень товарів від
 • використання актів на передачу прав і актів розбіжностей після реалізації;
 • використання механізмів реєстрації цін номенклатури, з використанням даних інформаційної бази і цін постачальників;
 • операції комісійної і роздрібної торгівлі;
 • анкетування;
 • створення шаблонів для e-mail розсилок і повідомлень;
 • формування знижок;
 • налаштування бонусної програми;
 • аналіз і обробка претензій;
 • CRM-система;

Контроль
і управління.

Ключове завдання ERP-систем – це отримання інструменту для стратегічного управління підприємством. Таким інструментом може бути збалансована система показників. У програмі цей інструмент реалізовано за допомогою функціоналу підсистеми “Контроль і аналіз господарської діяльності”.

Аналіз цільових показників здійснюється в спеціальному робочому місці – Монітор цільових показників.

В рамках функціоналу підсистеми реалізована наступна концепція побудови збалансованих цільових показників:

 • Для збереження стратегічних перспектив управління використовується довідник Категорії цілей. Основне завдання довідника – це угруповання цілей за їх призначенням.

Наприклад, фінансові цілі, мети по залученню клієнтів, цілі з навчання, цілі з розвитку.

 • Створений перелік цілей або цільових показників зберігається в довіднику Структура цілей.;
 • Для кожного цільового показника задаються варіанти аналізу і цільове значення, якого ми бажаємо досягти. Варіанти аналізу зберігаються в довіднику “Варіанти аналізу цільових показників”. Значення цільових показників зберігаються в Регістрі відомостей. Цільові значення варіантів аналізу можна встановлювати окремо для кожного варіанту аналізу.

Електронне торгове
обладнання.

На сьогоднішній день існує досить широкий спектр різного обладнання, яке орієнтоване на використання в торгівлі. Якщо Ви плануєте використовувати програмно-апаратний комплекс, що складається з інформаційної бази і електронного торгового обладнання, то перед початком роботи необхідно налагодити зв’язок обладнання з інформаційною базою.

Функціонал BAS ERP підтримує взаємодію з наступними типами торгового обладнання:

 • Касові апарати. Включають в себе 2 режиму взаємодії з програмою:
  • режим Offline;
  • режим фіскального реєстратора;
 • Сканери штрих-коду;
 • Дисплеї покупця;
 • Електронні ваги;
 • Термінали збору даних.

Поставка програмного забезпечення включає в себе встановлені (інтегрованими в конфігурацію) обробки і драйвера.

Після вибору команди «Записати і закрити» конфігурація автоматично встановить драйвер з вбудованими робочими режимами.

В ході взаємодії з торговим обладнанням обробка обслуговування може, як використовувати драйвер торгового обладнання для накопичення інформації зібраної в ході віддаленого збору даних, наприклад коли Вам необхідно використовувати термінал для проведення інвентаризації на складах і при цьому не носити з собою комп’ютер, а потім передати зібрану ТСД інформацію в робочий ПК, так і взаємодіяти з обладнанням безпосередньо, встановивши його, наприклад, прямо на касі і відразу передавати інформацію з ТСД в вашу систему обліку.

Використання обробок обслуговування позбавляє від необхідності внесення змін в конфігурацію за рахунок прописаних правил взаємодії, які вказують програмі як потрібно обробляти інформацію з ТСД в разі виходу нових оновлень, внесення змін в роботу самого ТСД, або ж коли робиться спроба підключення пристроїв, які раніше не підтримувалися в конфігурації.

Обмін з сайтами.

BAS ERP дозволяє виконувати обмін даними c інтернет-магазинами, виконувати найбільш важливі операції – вивантажувати номенклатуру і обмінюватися замовленнями клієнтів.

Обмін даними з сайтами передбачає кілька етапів:

 • Настройка обміну даними з сайтами;
 • обмін даними з сайтами.

Для обміну даними між сайтом і BAS ERP користувачеві повинна бути призначена роль з повними правами.

В системі BAS ERP підтримуються наступні способи обміну даними:

 

 1. вивантаження товарів;
 2. обмін замовленнями;
 3. вивантаження товарів і обмін замовленнями.

Передбачена можливість обмінюватися даними з сайтом наступними способами:

 1. безпосередньо з сайтом (необхідний доступ до мережі Інтернет);
 2. за допомогою вивантаження / завантаження даних через файли (не вимагає доступу до мережі Інтернет).

Робота в Web.

Сучасні технології не стоять на місці і розробники BAS ERP продовжують удосконалити даний програмний продукт. Одними з таких сучасних рішень BAS ERP є робота за допомогою тонкого клієнта і через web-інтерфейс.

Користувач може працювати з програмою через популярні web-браузери – Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge, що дає привілеї не бути прив’язаним до робочого місця.

Зовнішній вигляд програми в тонкому клієнті і в web-браузері функціонує і виглядає практично ідентично.

Вартість
впровадження BAS ERP.

Перше, що хочеться відзначити, ми не рекомендуємо починати проект, в якому автоматизується від 5 робочих місць і більш, без попередньої діагностики області автоматизації, за винятком проектів, коли це дійсно потрібно і мета виправдовує засоби. Тільки після неї можна зробити відносно точну оцінку термінів і вартості впровадження, а головне гарантовано отримати результат.

Друге. Як відомо нічого не можна автоматизувати «ідеально», процес автоматизації це як ремонт, нескінченний. Діагностика дозволяє зафіксувати функціональні рамки проекту і вартість по ним.

Третє, статут проекту – це те, що дозволяє встановити логічні рамки проекту, виділити ключові ролі проекту і відповідальних осіб. Як відомо в справі, за яке відповідають все, в кінцевому підсумку не відповідає ніхто.

Четверте. Впроваджувати необхідно мінімально життєздатний продукт, красивості і зручності повинні бути винесені на окремі черги. Це мінімізує ризики впровадження.

П’яте. Середовище бізнесу змінюється швидко, не варто «входити» в діагностику, яка триває більше 3 місяців. Детальне технічне завдання по ГОСТам, за нашим досвідом ніколи не описувало актуальні процеси, тому що поки воно складається компанія встигає змінити все або частину бізнес-процесів. Основна мета діагностики – визначити рамки проекту, вартість і терміни. Другорядна мета – виявити проблеми бізнесу і запропонувати їх рішення за допомогою програмного продукту.

Але що робити на етапі, коли необхідно визначити порядки вартості такого впровадження без або до діагностики?

Це може бути потрібно і для того, щоб оцінити необхідність вступати в процес попередньої діагностики на впровадження BAS ERP, адже як відомо найчастіше подібна діагностика вимагає значних ресурсів з боку компанії впроваджувача, а значить не може коштувати дешево. Також приклад може бути ситуація, коли терміни на впровадження стрімко скорочуються, а існуючі системи на підприємстві явно не справляються з покладеними завданнями і зупиняють роботу бізнесу, а значить немає часу виконувати якісну діагностику і є потреба запуститися без неї на максимально стандартному функціоналі. Для цього необхідно вже на даному етапі зрозуміти вилку цін на впровадження.

Давайте на цьому зупинимося більш детально.

Як же відбувається оцінка вартості проекту впровадження BAS ERP, якщо врахувати той факт, що основним ресурсом проекту є сертифіковані фахівці?

Якщо врахувати той факт, що основним ресурсом проекту є сертифіковані фахівці?

Правильно, оцінюється обсяг проведеної роботи такими фахівцями, тобто час, який необхідно витратити на реалізацію того чи іншого проекту, як відомо час вимірюється в годинах. Звідси робимо висновок, що вартість проекту впровадження залежить від кількості годин, витрачених фахівцем, на реалізацію завдань за проектом.

Саме така формула розрахунку вартості проекту BAS ERP будь-якого впроваджувача, в тому числі і «Центр Бізнес-Технологій», як для проектів «Fixed price», так і для проектів «Time and materials».

Додатково враховується вартість самого ПЗ. Прорахунок такого проекту в годинах фахівців і виконується в процесі діагностики області автоматизації, по виявленим потребам або завданням автоматизації. Складається план проекту, в який включаються стандартні завдання впровадження та специфіка конкретного бізнесу, формується покриття завдань бізнесу функціональністю впроваджуваного програмного забезпечення або доробками такого забезпечення.

На основі досвіду проведення таких діагностик компанія «Центр Бізнес-Технологій» надає певні критерії, за якими можна визначити вилку цін без проведення діагностики.

Вартість ПО.

Вартість BAS ERP на момент написання статті становила 180 000,00 грн. без ПДВ (ПО звільнено від сплати ПДВ відповідно до Податкового кодексу України). Також для роботи з програмою 5 і більше користувачів одночасно настійно рекомендується придбати серверну ліцензію (64 біт), але не обов’язково, яка дозволяє працювати з більшістю поширених систем управління базами даних, таких як Postgre і інші.

Вартість такої ліцензії 42 600,00 грн, або 9 000, грн. За міні-сервер на 5 підключень. Додатково буде потрібно придбати клієнтські конкурентні ліцензії, кожна з яких обійдеться щонайменше 3300 грн, або 11 610,00 грн. За комплект на 5 користувачів.

*інформація актуальна на момент написання статті (12-02-2019), не є першоджерелом і носить ознайомлювальний характер.

Навчання
співробітників.

Другий параметр кількість автоматизованих робочих місць. Від цього залежить кількість годин на навчання співробітників замовника. Так на навчання одного співробітника необхідно базово закласти від 16 до 24 годин на кожного такого співробітника для мінімально можливого впровадження.

В реальності все набагато складніше, тому що навчання може виконуватися групами загальному функціоналу, і окремим з кожним за специфічними можливостями. Ключові співробітники Замовника можуть залучатися до процесу навчання.

Але для грубої оцінки слід розраховувати мінімально на ** 16-24 годин на користувача.

Так навчання 5-ти користувачів в середньому може обійтися від *** 2 600,00 до *** 4 200, 00 USD в залежності від відділу і рівня співробітників, вартості фахівців впроваджувача, кількості сертифікатів фахівців впроваджувача, його досвіді і поточної завантаженості.

** Оцінка виконана з розрахунку базової функціональності з мінімальним життєздатним навчанням фахівцем і подальшим самостійним навчанням співробітників. Кількість годин може бути більше в кожному конкретному випадку і визначається в процесі діагностики.

*** Ціни представлені для розуміння вилки мінімально-можливих цін і носять ознайомчий характер, можуть не збігатися з реальними цінами на ринку внедренцев BAS ERP.

Навчання
співробітників.

Третій параметр – це роботи по перенесенню довідників і початкових залишків зі старої системи. Так мінімально для запуску стандартного підприємства оптової торгівлі з 5 автоматизованих робочих місць на перенесення залишків може знадобитися від 24 годин до 80 годин роботи розробників / консультантів в загальному випадку в залежності від залучення фахівців впроваджувача (від навчання до автоматичного завантаження) і складнощів вилучення і обробки даних зі старої системи. Надвеликі розміри довідників слід розглядати індивідуально в процесі діагностики. Це додатково обійдеться замовнику щонайменше від *** 800,00 USD до *** 2 800,00 USD.

*** Ціни представлені для розуміння вилки мінімально-можливих цін і носять ознайомчий характер, можуть не збігатися з реальними цінами на ринку внедренцев BAS ERP.

Також до ключових але не єдиним факторам впливаючим на вартість впровадження можна віднести:

 1. Необхідність і обсяг доробок, визначити або оцінити які можливо тільки після їх вивчення. Є доопрацювання, але не знаєте скільки вони будуть коштувати? Компанія «Центр Бізнес-Технологій» допоможе попередньо оцінити та допомогти зі складанням завдання.
 2. Рівень поточного стану процесів на підприємстві. Від рівня процесів залежить масштаб і кількість змін, які потрібно виконати для переходу на систему BAS ERP;
 3. Зацікавленість персоналу до процесу впровадження, адже на етапі впровадження відбуватися збільшення роботи, що виконується співробітником;

Але головне, на що хотілося звернути Вашу увагу, слід довіряти компаніям, що мають досвід у впровадженні програм такого рівня, які дорожать своєю репутацією.

Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .