КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

BAS Медицина. Поліклініка
BAS Медицина. Поліклініка

“BAS Медицина. Лікарня” та “BAS Медицина. Поліклініка” – рішення, що дозволяють створити єдиний інформаційний простір медичної організації та автоматизувати найбільш трудомісткі задачі обліку та управління бізнес процесами основної діяльності. Рішення є інструментами для побудови ефективного управління сучасною медичною організацією.

25 200 
Кількість:
Категорія: Медицина, Державні та бюджетні заклади, Медичним установам
Артикул: 2900002013948
Опис
 • Опис
 • Додаткові ліцензії
 • Ліцензії на платформу
 • Підтримка ІТС
Детальніше про товар

Діяльність кожного медичного закладу зосереджена на роботі з великою інформаційною базою, величезним потоком пацієнтів та паперів. В організації якісного обслуговування пацієнтів та ведення ефективної діяльності всієї поліклініки бере участь багато фахівців установи.

Щодня керівництво поліклініки, бухгалтерія, лікарі та медсестри вирішують безліч питань у своїй роботі. Але автоматизація ділових процесів уже давно стала просто необхідною для багатьох підприємств. Також і для ефективної роботи медичних закладів існує рішення, що дозволяє значно скоротити витрати часу на ведення обліку, збирання інформації та підвищення якості обслуговування пацієнтів.

Програмний продукт «BAS Лікарня» розроблено для автоматизації практично всієї діяльності медичного закладу. Фахівці кожного підрозділу поліклініки можуть потребувати достовірної та своєчасної інформації про роботу медустанови будь-якої хвилини. Програма BAS Лікарня забезпечує таку можливість. Особливо ця програма значно полегшує роботу реєстратури, де щодня відбувається реєстрація пацієнтів, оформлення замовлень, рахунків на оплату тощо.

Який зиск отримає клініка від автоматизації?
Основні сторони діяльності поліклініки можна автоматизувати за допомогою BAS Лікарня. При цьому керівництво клініки завжди зможе проконтролювати фінансові потоки в установі та роботі спеціалістів. Бухгалтер зможе вести суворий облік фінансової діяльності поліклініки та кожного співробітника зокрема.

Фахівцеві набагато зручніше працюватиме з автоматизованим документообігом, отримувати швидкий доступ до інформації, підвищуючи цим ефективність своєї роботи. І, звичайно, кожен клієнт зможе отримати повну конфіденційність особистих даних та швидке обслуговування без великої черги.

Функціональні можливості програмного продукту BAS Лікарня
Для кожної з підсистем, що включені в роботу поліклініки, розроблений широкий спектр можливостей. Наприклад, співробітники реєстратури зможуть швидко шукати пацієнтів в інформаційній базі, а також не витрачати багато часу на їхню реєстрацію.

Для розрахункової каси передбачено можливості здійснення оплати, повернення коштів та внесення грошей на рахунки клієнтів.

Програмне рішення BAS Лікарня Київ розраховане і на маркетинговий відділ, де фахівці зможуть швидко та ефективно вести звітність та довідники за цінами, знижками, правилами продажу та ін.

Ці та багато інших функціональних можливостей продукту дозволяють поліклініці підвищити рівень своєї конкурентоспроможності, продуктивності, залучити більше нових пацієнтів та вийти на сучасний рівень ведення медичної діяльності.

Функціональні можливості

Прикладне рішення «BAS Лікарня» призначене для автоматизації основних процесів медичних організацій різних організаційно-правових форм, які надають медичну допомогу в амбулаторно-поліклінічних умовах.

Процеси медичної організації охоплюють багато структурних підрозділів, тому важливо, щоб автоматизована система створювала єдиний інформаційний простір медичної організації. Прикладне рішення «BAS Лікарня» дозволяє створити такий інформаційний простір із поділом доступу до даних за рольовим принципом. Призначення користувачам ролей дозволяє створювати різноманітні автоматизовані місця працівників. Як приклад можна навести такі автоматизовані місця:

BAS Лікарня дозволяє автоматизувати основні процеси роботи реєстратури: реєстрацію пацієнтів, формування замовлень, планування завантаження кабінетів, формування рахунків на оплату, видачу листків непрацездатності.

У програмі ведеться облік діяльності медичного персоналу з медичних послуг. Медична організація може працювати з єдиним переліком медичних послуг (простими та складними медичними послугами). Прейскуранти послуг сторонніх організацій (у тому числі й системи ЗМС) прив’язуються до медичних послуг організації за різними критеріями (кодами медичних послуг, персональними даними пацієнтів, результатами виконання послуг та іншими умовами). При формуванні реєстрів наданих послуг сторонніх організацій перетворення послуг організації послуги контрагентів проводиться автоматично.

«BAS Лікарня» може використовуватись для обліку медичних послуг та для оперативного планування діяльності кабінетів медичної організації, ведення електронних медичних карток. Оперативне планування здійснюється за допомогою попереднього запису пацієнтів на виконання медичних послуг у медичних кабінетах. Попередній запис пацієнтів може здійснювати як реєстратура (реєстратурно-диспетчерський відділ), так і лікарі під час виконання призначень повторних прийомів, консультацій, досліджень, маніпуляцій. Для здійснення оперативного планування лікарському медичному персоналу та кабінетам задаються графіки роботи, норми завантаження, перелік послуг, що виконуються. Послугам, які потребують попереднього запису, створюються специфікації (технологічні карти), у яких задаються параметри виконання.

Рішення дозволяє використовувати сучасні інформаційні технології для оповіщення пацієнтів про записи на прийом до фахівців, що дозволяє підтвердити запис до лікаря, а також оповіщати пацієнтів про необхідність підійти на запис зручними каналами інформування: sms, email, телефону. Для більш зручного отримання оповіщень пацієнтами надсилання може налаштовуватися в певний час тижня/добу.

Реєстрація факту виконання медичних послуг, які призначила реєстратура (реєстратурно-диспетчерський відділ), провадиться у підсистемі «Контроль виконання» лікарським або середнім медичним персоналом. Під час реєстрації факту виконання послуги лікар може проводити призначення повторних прийомів, консультацій, досліджень, маніпуляцій, а також реєструвати дані, необхідні для збирання медичної статистики.

Програма дозволяє вести кілька медичних карток для одного пацієнта – амбулаторну картку, стоматологічну картку, медичну картку хворого на венеричні захворювання тощо. Кількість медичних карток, а також їх типів, не обмежена. Доступ до медичних карток здійснюється відповідно до прав доступу. Це означає, що кожного медичного працівника вказується, якого типу карт має доступ.

У програмі є гнучкі механізми квотування, які дозволяють встановлювати обмеження на обсяги медичної допомоги, що надається, на підставі зовнішніх регламентуючих документів і власних правил медичної організації.

У програмі «BAS Поліклініка» є можливість вести облік кількома медичними організаціями в одній інформаційній базі.

Програма підтримує розраховану на багато користувачів роботу в локальній мережі або через Інтернет, в тому числі і через веб-клієнт. Конфігурація повністю відкрита, не містить захищених ділянок коду і не використовує апаратний захист.

Використовувані терміни

 • Замовлення – список послуг, які бажає отримати пацієнт. Замовлення створюється у певний час і відбиває потреби пацієнта у медичних послугах на цей момент. Замовлення може бути оформлене в реєстратурі або в кол-центрі. Якщо зателефонований не ідентифікований і замовлення не має прив’язки до медичної карти, то замовлення є анонімним. У всіх інших випадках він пов’язаний з однією картою.
 • Індивідуальна угода – угода з фізичною або юридичною особою на підставі якої можуть надаватись послуги. Створюється лише на підставі типової угоди. Як правило, для створення індивідуальної угоди з типової достатньо заповнити поля “Найменування”, “Дата”, “Контрагент”. Інші параметри заповнюються із типової угоди, але допускається внесення змін.
 • Карта – медична карта пацієнта (амбулаторна, стаціонарна). Карта має тип, номер і завжди персональна, тобто містить персональні дані.
 • Пацієнт – фізична особа, яка є суб’єктом персональних даних у певній карті.
 • Клієнт – фізична особа, яка є суб’єктом персональних даних у системі. Клієнт може бути пацієнтом, тобто мати медичних карт.
 • Лікарське призначення – список лікарських засобів, призначених лікарем пацієнти під час прийому/консультації/обходу.
 • Призначення – список медичних послуг, призначених лікарем пацієнту за медичними показаннями під час прийому/консультації/обходу.
 • Предмет дзвінка – об’єкт інформаційної бази, який був сформований під час дзвінка, або змінений, або посилалися на нього. Наприклад, у випадках коли метою дзвінка є запис на прийом, перезапис або скасування запису предметом дзвінка є сформоване раніше замовлення, яке змінюється або скасовується при обробці дзвінка. Якщо метою дзвінка є “Дзвінок співробітнику”, то предметом дзвінка буде працівник, якому дзвонили.
 • Типи карт – це класифікація, що допомагає розмежувати доступ користувачів системи до медичних даних. Приклади типів карток – амбулаторна карта, стоматологічна карта, медична карта хворого на венеричні захворювання.
 • Типова угода – угода яка використовується для прямих продажів (виняток типове угоду “Публічна оферта” – продаж разових послуг). З типової угоди створюються індивідуальні.
 • Мета дзвінка – причина якої відбувається взаємодія (реєстрація телефонного дзвінка). Причина заповнюється із довідника “Види взаємодій”. Існує кілька попередніх значень: “Запис на прийом”, “Скасування запису на прийом” і т.д. Довідник можна доповнювати іншими значеннями, наприклад: “Уточнення схеми проїзду”, “Уточнення часу запису приймання” і т.д.
Адміністратор на ресепшн медичного центру

«BAS Лікарня» дозволяє автоматизувати основні процеси роботи реєстратури:

 • Пошук пацієнтів в інформаційній базі:
  – на прізвище, ім’я, по батькові;
  – за номером медичної картки;
  – за даними полісу;
  – за серією та номером документа, що засвідчує особу;
  – за штрихкодом, нанесеним на медичну карту, рахунок, маршрутний лист або інший документ пацієнта.
 • Реєстрація пацієнтів:
  – облік параметрів картки пацієнта: ПІБ, документ, що засвідчує особу, адреси, соціальний статус, законні представники, контактні дані, місця зберігання картки, номер картки;
  – врахування споріднених зв’язків між пацієнтами.
 • Реєстрація законних представників пацієнтів.
 • Реєстрація факту присутності (візиту) пацієнта у медичній організації;
 • Реєстрація індивідуальних угод, згідно з якими пацієнт може отримувати медичні послуги.
 • Формування замовлення пацієнта:
  – визначення джерела фінансування;
  – можлива реєстрація замовлення пацієнта без вказівки поліса страхування з можливістю його пред’явлення.
  – визначення контрагента (юридична чи фізична особа) та договору, за яким надаватиметься медична допомога;
  – ціноутворення відповідно до умов договору (гнучка система знижок);
  – визначення переліку медичних послуг, які можна надавати за договором;
  – гнучка система квотування (за договором, за контрагентом, за джерелом фінансування).
 • Формування замовлень із призначених лікарями послуг.
 • Можливість формування анонімних замовлень з можливістю подальшої персоніфікації замовлення.
 • Планування часу для виконання медичних послуг (попередній запис):
  – повноважне планування:
  1. з графіками роботи кабінетів та лікарів;
  2. зі специфікаціями медичних послуг (тривалістю виконання послуги, списків взаємозамінних кабінетів/лікарів, етапності виконання складної медичної послуги);
  3. з нормами завантаження кабінету/лікаря;
  4. квотами на обсяги медичної допомоги;
  5. облік обмежень за ресурсами – якщо у медичній організації є взаємозамінні та транспортабельні прилади, на яких виконується кілька різновидів медичних послуг. Облік обмежень за ресурсами дозволяє організувати попередній запис на послуги, що виконуються на транспортабельних приладах так, щоб:
  1) гарантувалося, що при виконанні послуги прилад був доступний,
  2) запис на послугу виконувалася на конкретного лікаря, а чи не на прилад.
  – спрощене планування:
  1. з графіками роботи кабінетів та лікарів;
  2. з нормами завантаження кабінету/лікаря;
  3. квотами на обсяг медичної допомоги.
  – легковажне планування:
  1. реєстрація часу та місця виконання медичних послуг під час замовлення послуги без виконання перевірки даних.
 • Друк лицьової сторінки медичної картки.
 • Облік місць зберігання паперових медичних карток.
 • Формування маршрутного листа пацієнта.
 • Формування рахунки на оплату.
 • Реєстрація оплати послуг за безготівковим розрахунком.
 • Формування, друк та облік витрати листків непрацездатності.
 • Перегляд історії дій реєстратора.
 • Контроль та аналіз оплати та виконання послуг на замовлення пацієнтів.
 • Реєстрація телефонних погоджень із страховими компаніями.
 • Функції для виправлення помилок уведення:
  об’єднання медичних карток;
  перенесення замовлень пацієнта між різними медичними картками.

Завідувач реєстратури

 • Ведення довідкової інформації про кабінети та лікарів.
 • Веде календарі (режим роботи медичної організації).
 • Формування графіків роботи кабінетів та лікарів відповідно до календаря.
 • Відстеження навантажень лікарів та кабінетів.
 • Формування друкованої форми “Графік роботи медичної організації”, яка може використовуватися для інформування пацієнтів про графіки роботи кабінетів та лікарів.
Співробітник call центру

З використанням підсистеми “Взаємодії” можлива реєстрація домовленостей із клієнтами (взаємодії) в автоматичному режимі та передача цих звернень лікарям або іншим працівникам медичної організації. Зручність та оперативність реєстрації взаємодій досягається за рахунок:

 • Автоматичного визначення за номером телефону, підстановки пацієнта для попереднього запису на прийом, виконаного телефоном або електронною поштою.
 • Зручного майстра швидкої реєстрації анонімних замовлень пацієнтів з їх персоніфікацією.
 • Перезапису та скасування попереднього запису на прийом по телефону з автоматичним визначенням пацієнта за номером телефону або електронної пошти.
 • Реєстрації факту погодження послуг із страховиками та юридичними особами, виконаного по телефону з автоматичним пошуком пацієнта.
 • Реєстрації гарантійних листів від страховиків та юридичних осіб за телефоном та електронною поштою.
 • Швидкий та зручний набір (по одному «кліку») вихідних телефонних дзвінків громадянам для:
  1. повідомлення пацієнтів про майбутній візит;
  2. повідомлення пацієнтів про необхідність явки на прийом у межах диспансеризації;
  3. вітання пацієнтів із днем ​​народження;
  4. повідомлення пацієнтів про необхідність явки на диспансерний прийом;
  5. повідомлення про закінчення терміну тимчасової непрацездатності;
  6. інші сповіщення.

Типова економія часу при інтеграції з наявною телефонною системою дозволяє заощадити:

 • 35 секунд на кожному вхідному дзвінку;
 • 15 секунд на кожному вихідному дзвінку;
 • до 2 хвилин на передачі інформації під час маршрутизації дзвінка.

Використання в роботі сучасних телефонних систем з підтримкою IP-телефонії також сприяє значній економії витрат компанії на мобільний зв’язок і дозволяє персоналу завжди перебувати на зв’язку незалежно від територіального розподілу.

Для можливості використання зазначених вище функцій рішення дозволяє інтегруватися з телефонними системами, що використовуються в медичній організації. У постачання рішення входить можливість інтеграції з повноцінною роботою одне робоче місце. Для використання інтеграції більше ніж на одне робоче місце необхідно буде придбати необхідну кількість додаткових ліцензій програми.

Касир
 • Пошук пацієнтів в інформаційній базі:
  – за персональними даними;
  – за рахунком на оплату.
 • Внесення грошей з цього приводу пацієнта.
 • Оплата вибраних послуг пацієнта.
 • Оплата послуг за допомогою фіскального реєстратора або еквайрингового терміналу:
  – оплаті підлягають лише послуги, оформлені у реєстратурі;
  – можливість оплати частини послуг одного замовлення пацієнта, неоплачені послуги можна сплатити пізніше.
 • Друк маршрутного аркуша пацієнта.
 • Друк договору надання платних медичних послуг.
 • Повернення грошей за невиконані послуги.
 • Оформлення довідки для податкового соціального відрахування.
 • Перегляд історії дій касира протягом дня (по пацієнтам).
 • Формування касової книги протягом дня.
 • Підключення торговельного обладнання:
  – Касові апарати режиму “Фіскальний реєстратор”.
  – Сканери штрих-кодів.
  – Дисплеї покупця.
  – Пристрої для зчитування магнітних карток.
Контроль за виконанням медичних послуг
 • Перегляд змінного завдання на період часу (формуються на підставі даних попереднього запису пацієнтів):
  – свого робочого місця;
  – своєї спеціалізації (наприклад, всі послуги, що надаються лікарем-терапевтом);
 • Реєстрація та друк інформованих згод.
 • Заміна послуги на пацієнта. Використовується у випадку, коли лікар при наданні послуги визначив, що пацієнт потребує іншої послуги.
 • Реєстрація факту виконання медичної послуги з наступними параметрами:
  – медичний персонал, який брав участь у наданні послуги (один або кілька лікарів, середній медичний персонал);
  – кабінет.
 • формування медичного документа для медичної послуги з наступними параметрами:
  – текстовий опис;
  – прикріплені зображення, відео та інша інформація в електронному вигляді;
  – призначення послуг із переліку послуг, що надаються медичною організацією;
  – діагнози по МКЛ-10;
  – прапор про повну готовність медичного документа;
 • реєстрація документів:
  – контрольної картки диспансерного спостереження;
  – направлення на госпіталізацію, відновлювальне лікування, обстеження, консультацію;
  – талону амбулаторного пацієнта;
  – медичне свідчення смерті;
  – рецептів;
  – відкриття/продовження/закриття листка непрацездатності;
 • Облік обладнання, що використовується при наданні медичної послуги.
 • Реєстрація взаємодії зі страховою компанією щодо узгодження послуг.
 • Перегляд/додавання коментарів до послуг.
 • Знімає позначку виконання (у випадках, коли послуга не була виконана).
 • Реєстрація виконаних послуг, які були замовлені в реєстратурі.
Маркетинг

Ведення довідників:

 • Партнери та сегменти партнерів.
 • Номенклатура.
 • Ціни на медичні послуги.
 • Знижки (націнки).
 • Типові угоди із клієнтами (правила продажів).
 • Маркетингові заходи.
 • Канали рекламних дій.

Формування звітності:

 • Інтерес до послуг (за телефонними дзвінками). Звіт містить інформацію про те, яких послуг виявляють найбільший інтерес, і наскільки він реалізується.
 • Графік густини запису.
 • Інтенсивність дзвінків.
Керівник медичної організації

Керівник:

 • перегляд сітки зайнятості кабінетів у всій медичній організації.

Формування звітності:

 • Виручка в розрізі відділень та виконавців.
 • Руху коштів.
 • Зайнятість робочих місць.
 • Прайс лист.
 • Графік роботи організації.
 • Виконані послуги.
 • Обслуговувані пацієнти.
 • Завантаженість робочих місць.
 • Відомості про причини тимчасової непрацездатності.
 • Відомості про кількість захворювань, зареєстрованих у хворих, які мешкають у районі обслуговування лікувального закладу.

Договірний відділ

 • Створення та ведення індивідуальних угод з юридичними та фізичними особами. Індивідуальні угоди створюються виходячи з типових угод, які формуються службою маркетинга.
  – Ведення переліку медичних послуг, які можна надавати за згодою.
  – Встановлення вартості медичних послуг за згодою.
  – Формування знижок/націнок, які можуть використовувати реєстратори.
  – Відстеження графіка оплати за згодою.
 • Формування реєстрів наданих послуг.
Підсистеми та функціональні можливості

Листки непрацездатності (лікарняні)
Прикладне рішення “BAS Медицина.” призначено для формування, друку та обліку витрати листків непрацездатності.

Прикладне рішення “BAS Медицина.” можна використовуватиме автоматизації діяльності централізованих пунктів видачі листків у медичних організаціях, і навіть робочому місці лікаря, видає листки непрацездатності.

Обмеження, наявні у конфігурації:

 • з однією інформаційною базою в один момент часу може працювати лише один користувач;
 • не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати лише типову конфігурацію та встановлювати її оновлення;
 • не підтримується робота у варіанті клієнт-сервер.

Для комплексної автоматизації діяльності реєстратури поліклініки та медичного персоналу необхідно використовувати рішення “BAS Поліклініка” або “BAS Медицина.”, які включають функціонал “BAS Медицина.” в повному обсязі.

Функціональні особливості

 • Можливість друку форми “Відомості тимчасової непрацездатності”, що містить усі відомості про випадок тимчасової непрацездатності.
 • Формування двовимірного коду у форматі DataMatrix згідно з вимогами до використання матричних кодів для автоматизованого введення даних реквізитів листа непрацездатності.
 • Підтримка електронних лікарняних листків.
 • Підтримка сканерів штрих-кодів:
  – введення номера бланка, записаного у штрихкоді, у полі “Номер листка”;
  – Пошук даних за номером бланка, записаного у штрих-коді.
 • Формування книги обліку зіпсованих, втрачених, викрадених бланків листків непрацездатності.
 • Формування звітів із використаних аркушів непрацездатності.
 • Можливість зміни макетів друкованої форми документа “Листок непрацездатності”.
 • Веде аудит змін даних листків.
 • Веде аудит доступу до даних листків.
 • Перевіряє контрольну суму номера листка непрацездатності.
 • Можливість ведення обліку листків від кількох юридичних.
 • Можливість фіксувати у програмі та продовжувати листки непрацездатності, видані в інших організаціях.
 • Можливість додрукування будь-яких полів бланку.
 • Контролює терміни тимчасової непрацездатності.

Обмін даними із зовнішніми інформаційними системами

 • Можливість завантаження відомостей про пацієнтів та видані листки непрацездатності з файлів з довільною структурою. Підтримуються такі формати: текстові файли у різних кодуваннях, XLS, DBF.
 • Можливість завантаження/вивантаження відомостей про аркуші непрацездатності у фіксованому форматі.

Друк на бланках суворої звітності
Відповідно до порядку видачі листків непрацездатності записи у листку непрацездатності не повинні заходити за межі осередків, передбачених для внесення відповідних записів, а також не повинні торкатися кордонів осередків.

Бланк листка непрацездатності має особливості, що не дозволяють вносити записи в листок непрацездатності із застосуванням багатьох поширених друкувальних пристроїв:

 • мінімальний розмір полів – ліве поле 4 мм, праве 4 мм;
 • необхідність нанесення двовимірного коду зі значним обсягом інформації – для впевненого розпізнавання коду необхідна роздільна здатність друкуючого пристрою не менше 600 dpi.

Персональні оповіщення

Для індивідуального підходу до пацієнтів та для якісного планування роботи лікарів у рішенні використовується підсистема оповіщень. Інформування пацієнтів про реєстрацію запису до лікаря, перенесення з якихось причин часу відвідування лікаря відбувається за зручними каналами комунікацій:

 • sms-інформування на стільниковий телефон пацієнтів
 • email-інформування через вбудований поштовий клієнт
 • телефонне інформування

У рішенні є можливість оповіщення пацієнтів в автоматичному режимі (підтвердження запису до лікаря і т.д.), і індивідуальне оповіщення для конкретного пацієнта (для уточнення даних пацієнта тощо.). Способи оповіщення можуть вибиратися пацієнтом індивідуально. Формувати оповіщення можна по одному «кліку» з багатьох місць:

 • Картка пацієнта
 • Документи взаємодій
 • Робочі місця медичного персоналу

Адресати SMS завжди знаходяться в курсі останніх подій у компанії: акцій, знижок на послуги та інших важливих новин.

Для можливості виконувати оповіщення пацієнтам достатньо зробити відповідні налаштування у вирішенні та придбати необхідну кількість SMS для розсилки.

Електронні медичні карти
Програмний продукт дозволяє проводити електронні медичні карти (ЕМК). ЕМК формуються з електронних медичних документів, які можуть містити електронний цифровий підпис (ЕЦП) медичного працівника.

При реєстрації факту виконання медичної послуги (прийом, процедура, дослідження, огляд, консультація та ін.) формується медичний документ, який буде частиною ЕМК пацієнта та відображатиме результати виконання медичної послуги. Для формування медичних документів використовуються шаблони медичних документів (ШМД).

Передбачена можливість збереження медичних документів у зовнішніх файлах у форматі HL7 CDA R2 та PDF.

Архітектура медичних документів

Медичний документ може містити будь-яку інформацію, описану у контексті ЕМК. При цьому інформація подається як структурованих записів з використанням мови розмітки XML, так і у вигляді будь-якого MIME-закодованого об’єкта, включаючи відсканований образ документа, текстовий або табличний документ в одному з поширених форматів, зображення, звук або інший мультимедійний об’єкт.

Медичні зображення діагностичної якості повинні включатися до CDA-документу за допомогою посилання на зовнішнє джерело інформації.

Формат передбачає 3 рівні формалізації CDA-документів:

 • Перший рівень – формалізація лише заголовка документа. Тіло документа містить будь-який медичний контекст без обмежень структури. Прикладом CDA-документа 1-го рівня є відсканований документ та заголовок, що містить структуровані дані.
 • Другий рівень передбачає запровадження структури розділів тіла документа.
 • На третьому рівні виділяється структура полів тіла документа, зокрема. з використанням довідників та словників термінологій. Формалізація рівнів повинна забезпечуватись на основі референтної інформаційної моделі даних HL7 RIM з урахуванням можливих розширень.

Обов’язкова вимога стандарту CDA – медичний документ повинен сприйматися людиною (бути людино-читаною). При цьому тіло документа може містити частину, що машинно обробляється. Для забезпечення можливості машинної обробки персональних та медичних даних пацієнта використовуються галузеві класифікатори, наприклад, МКЛ-10.

Окрім самої програми, необхідно також придбати ліцензії на відповідну кількість користувачів, які будуть працювати в програмі. В даному розділі представлені всі наявні варіанти ліцензій для використання вказаної конфігурації.

BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900002013344
4 200 

Додати в кошик

BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900002013351
14 400 

Додати в кошик

BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900002013375
25 200 

Додати в кошик

BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Артикул: 2900002013382
48 000 

Додати в кошик

BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
Артикул: 2900002013955
114 000 

Додати в кошик

Для використання даної конфігурації необхідно також придбати ліцензії на використання платформи.

1 користувацька ліцензія на платформу вже включена в комплект поставки.

BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900001878258
4 200 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900001878265
14 400 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900001878272
27 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Артикул: 2900001878289
51 600 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
Артикул: 2900001878296
126 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
Артикул: 2900001878302
222 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
Артикул: 2900001878319
660 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
Артикул: 2900001878326
1 092 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 32
Артикул: 2900001878333
30 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 64
Артикул: 2900001878340
51 600 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер МІНІ
Артикул: 2900001878357
12 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце 
Артикул: 2900001995931
7 200 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць 
Артикул: 2900001995948
24 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць 
Артикул: 2900001995955
44 400 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць 
Артикул: 2900001995962
84 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць 
Артикул: 2900001995979
201 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць 
Артикул: 2900001995986
372 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць 
Артикул: 2900001995993
1 092 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць 
Артикул: 2900001996006
1 800 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць 
Артикул: 2900001996013
3 612 000 

Додати в кошик

Ліцензія КОРП на сервер 64
Артикул: 2900001996020
108 000 

Додати в кошик

ІТС – це найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами для автоматизації бізнесу – довідники, методики, посібники, консультації щодо використання програм та законодавства.

Придбання ІТС є обов’язковим при купівлі будь-якої програми для автоматизації бізнесу.

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4
Артикул: Невідомо
6 960 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4 із щомісячною оплатою (перші 8 місяців)
Артикул: Невідомо
1 200 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 24 місяці
Артикул: Невідомо
23 760 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 12 місяців
Артикул: Невідомо
7 920 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 6 місяців
Артикул: Невідомо
4 680 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО із щомісячною оплатою
Артикул: Невідомо
792 

Додати в кошик

Прорахувати вартість
впровадження у
Вашій компанії.

Рекомендовані продукти

BAS Медицина. Лікарня
Галузь
 • Медицина
Лінія продуктів
 • BAS
43 200 
Відкрити
Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .