КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

BAS Медицина. Лікарня

Про програму.

Лікарні та стаціонари – це великі організації зі складною структурою управління і специфічними робочими процесами.

Їх діяльність завжди пов’язана з обслуговуванням великої кількості пацієнтів, реєстрацією, відстеженням їх стану і результатів лікування, призначенням курсів лікувальних процедур, іншими словами, з величезною інформаційною базою, яка постійно змінюється. Крім того, виписка листків непрацездатності та рецептів, ведення медичних карт створює суттєвий документообіг.

Для ефективного управління і підвищення якості обслуговування в медичних установах був розроблений програмний продукт «BAS Медицина», який є основою для створення комплексної інформаційної системи.

Рішення застосовується для автоматизації управлінських функцій, процесів обслуговування пацієнтів, обліку та аналізу ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів, робочого часу співробітників.

Завдяки функції управління ліжковим фондом система підходить для впровадження в лікарнях і стаціонарах різної спеціалізації. Містить вбудований модуль обліку листків непрацездатності «Лікарняні».

Рішення на базі «BAS Медицина» легко масштабуються та інтегрується в інфраструктуру медустанови будь-якого розміру. Можливе перенесення даних з інших інформаційних систем.

Можливості програми.

Електронна реєстратура;

Виписка і облік лікарняних листів;

Облік медичних послуг;

Призначення лабараторних аналізів, процедур, і т.п.;

Облік і аналіз використання ліжкового фонду, розподіл навантаження;

Реєстрація лікарських призначень;

Розміщення, переклад, виписка пацієнтів з відділень;

Оперативні дані про стан пацієнтів, вистрати коштів і медикаментів;

Облік за джерелами фінансування;

Ведення договорів, статистика;

Каса, при наявності платних послуг.

BAS Медицина. Лікарня
“BAS Медицина. Лікарня” та “BAS Медицина. Поліклініка” – рішення, що дозволяють створити єдиний інформаційний простір медичної організації та автоматизувати найбільш трудомісткі задачі обліку та управління бізнес процесами основної діяльності. Рішення є інструментами для побудови ефективного управління сучасною медичною організацією.
43 200 
Кількість:
Категорія: Медицина, Медичним установам
Артикул: 2900002013337
Безкоштовний тест-драйв.
Наш фахівець докладно розповість про цей інструмент і продемонструє його переваги.
 

Рішення на базі
BAS Медицина.

01

Вести електронний облік

медичних карт, і надавати швидкий доступ лікарів до історії хвороби.

02

Швидко обмінюватися даними

між лікарнями

03

Прискорвати узгодження

процедур і візування документів

04

Покращувати планування

поставок і розрахунків з постачальниками, вести облік і інвантаризувати

05

Оперативно збирати

повну і достовірну інформацію для керівників

06

Підключати

медичне і офісне обладнання для обробки електронних документів

07

Захищати

конфіденційну інформацію

Призначення
і завдання програми.

Прикладне рішення “BAS Медицина” призначено для автоматизації діяльності медичних організацій різних організаційно-правових форм, які надають медичну допомогу як в амбулаторно-поліклінічних, так і в стаціонарних умовах: обласних, міських, районних лікарень, диспансерів різних спеціалізацій.

Програмний продукт служить для ведення взаєморозрахунків з контрагентами, управління потоками пацієнтів, персоніфікованого обліку наданої медичної допомоги.

Рішення враховує всі особливості бізнес-процесів поліклінічних, клінічних та параклінічних підрозділів медичної організації. Конфігурація призначена для автоматизації діяльності таких підрозділів і відповідальних осіб: реєстратура, приймальне відділення, каса, служба ведення договорів, лікарський і середній медичний персонал, інформаційно-аналітична та статистична служба.

Підтримка режиму
поділу даних.

У прикладне рішення додана підтримка режиму поділу даних «Незалежно і спільно», який дозволяє використовувати прикладне рішення в архітектурі multitenancy (поділ використання).

Multitenancy означає, що один екземпляр програмного забезпечення, запущеного на сервері, обслуговує безліч клієнтів. Використання даного режиму дозволяє автоматизувати медичні організації з філіями, мережі медичних організацій, регіональне охорону здоров’я.

Особливістю режиму поділу даних «Незалежно і спільно» є можливість побудови хмарних медичних інформаційних систем, в яких кожна медична організація веде облік у власній області даних, але при цьому контролюючий орган або власник має повний доступ до всієї оперативної інформації всіх медичних організацій.

Нормативно-довідкова інформація, відомості про пацієнтів, їх стан здоров’я є спільною для всіх медичних організацій. На малюнку 1 продемонстрований приклад можливої ​​архітектури побудови регіональної медичної інформаційної системи з застосуванням механізму поділу даних. У версії 1.1.1 підтримка режиму поділу даних носить ознайомчий характер і не призначена для використання на проектах автоматизації.

Функціональні можливості.

Прикладне рішення включає в себе всі функціональні можливості рішень “BAS Поліклініка”.

Функціональні можливості, специфічні для стаціонарів цілодобового перебування:

 1. Облік пацієнтів, що надходять, госпіталізованих, які отримали відмову в госпіталізації, виписаних;
 2. Облік ліжкового фонду;
 3. Отримання оперативних зведень про рух пацієнтів і наявності вільних ліжок у відділенні;
 4. Аналіз функціонування ліжкового фонду;
 5. Облік медичних послуг, наданих в приймальному відділенні, клінічних відділеннях, параклінічних кабінетах;
 6. Реєстр спеціальних санкцій на ЗЕД;
 7. Формування управлінських і регламентованих звітів.

Підсистеми
BAS Медицина.

 1. Можливості для основних підрозділів стаціонару:
  • приймальне відділення стаціонару;
  • пост відділення;
  • лікарський персонал відділень стаціонару;
  • статистична служба;
  • довідкове бюро;
  • реєстратура;
  • каса для розрахунків з фізичними особами;
  • відділ маркетингу;
  • договірний відділ; 
  • керівник.
 2. Листки непрацездатності (лікарняні);
 1. Сучасні комунікаційні технології;
  • організація Call центру;
  • персональні оповіщення пацієнтів і лікарів через SMS, email і т.д.;
  • інтернет запис на прийом і обмін даними з сайтами.
 2. Контроль виконання медичних амбулаторно-поліклінічних і параклінічних послуг персоналом;
 3. Електронні медичні картки;
 4. Радіологічна інформаційна система;
 5. Спільне використання з іншими програмами;
 6. Додаткові можливості.

Використання в основних
функціональних підрозділах.

Приймальне відділення стаціонару:

 1. Реєстрація пацієнтів в приймальне відділення стаціонару;
 2. Облік госпіталізованих пацієнтів, які отримали відмову в госпіталізації, які відмовилися від госпіталізації пацієнтів;
 3. Реєстрація відомостей про наявність перенесених інфекційних захворювань пацієнтом;
 4. Визначення джерела фінансування госпіталізації;
 5. Призначення лабораторних досліджень, які виконуються до госпіталізації;

 

 1. Пошук по ПІБ та номером картки на вкладці госпіталізовані;
 2. Облік медичних послуг, наданих в приймальному відділенні;
 3. Заклад карти амбулаторного пацієнта до госпіталізації;
 4. Друк медичної карти стаціонарного хворого;
 5. Друк журналу обліку прийому хворих і відмов у госпіталізації;
 6. Підтримка декількох приймальних відділень стаціонару з розмежуванням доступу до приймальних відділень і підрозділам. Для кожного приймального відділення можливо друкувати свій журнал обліку прийому хворих і відмов у госпіталізації.

Пост відділення:

 1. Перегляд даних пацієнта з форми “Медична карта стаціонарного хворого”;
 2. Реєстрація переведення пацієнта в інше відділення;
 3. Узгодження перекладів пацієнтів – відділення-відправник відправляє пацієнта, але переклад вважається завершеним, якщо відділення-приймач підтверджує переклад пацієнта в своє відділення;

 

 1. Облік столів-дієт пацієнтів і додаткового харчування пацієнтів;
 2. Облік стану пацієнтів та їх транспортабельності;
 3. Реєстрація виписки пацієнта;
 4. Отримання оперативних зведень про рух пацієнтів і наявності вільних ліжок у відділенні;

Облік листків
непрацездатності (лікарняні).

Прикладне рішення “BAS Медицина. Лікарняні” можна використовувати для автоматизації діяльності централізованих пунктів видачі листків в медичних організаціях, а також на робочому місці лікаря, що видає листки непрацездатності.

Функціональні особливості:

 1. Можливість друку форми «Відомості тимчасової непрацездатності»;
 2. Формування форми «Відомості про причини тимчасової непрацездатності»;
 3. Формування двовимірного коду в форматі DataMatrix згідно з вимогами до використання матричних кодів для автоматизованого введення даних реквізитів листа непрацездатності;
 4. Підтримка електронних лікарняних листків (в тестовому режимі);
 5. Підтримка сканерів штрих-кодів:
  • введення номера бланку, записаного в штрих-коді, в полі «Номер листка»;
  • пошук даних за номером бланка, записаного в штрих-коді.
 6. Формування книги обліку зіпсованих, загублених, викрадених бланків листків непрацездатності;
 7. Формування звітів про використані листками непрацездатності;
 1. Можливість зміни макетів друкованої форми документа «Листок непрацездатності»;
 2. Ведення аудиту доступу і змін даних листків;
 3. Перевірка контрольної суми номера листка непрацездатності;
 4. Можливість ведення обліку листків від декількох юридичних осіб;
 5. Можливість фіксувати в програмі і продовжувати листки непрацездатності, видані в інших організаціях;
 6. Можливість додруковування будь-яких полів бланка;
 7. Контроль термінів тимчасової непрацездатності відповідно до законодавства;
 8. Можливість завантаження відомостей про пацієнтів і виданих листків непрацездатності з файлів з довільною структурою. Підтримуються наступні формати: текстові файли в різних кодуваннях, XLS, DBF;
 9. Можливість завантаження / розвантаження відомостей по листках непрацездатності в фіксованому форматі.

Друк на бланках суворої звітності.

Згідно з порядком видачі листків непрацездатності записи в листку непрацездатності не повинні заходити за межі кордонів осередків, передбачених для внесення відповідних записів, а також не повинні стикатися з межами осередків.

Бланк листка непрацездатності має особливості, які дозволяють вносити записи в листок непрацездатності із застосуванням багатьох з поширених друкуючих пристроїв:

 1. Малий розмір полів – ліве поле 4 мм, праве 4 мм;
 2. Необхідність нанесення двовимірного коду зі значним обсягом інформації – для впевненого розпізнавання коду необхідна роздільна здатність друкувального пристрою не менше 600 dpi.

Компанії OKI і HP (Hewlett-Packard) розробили ряд рекомендацій для друку на бланках листків непрацездатності.

Моделі друкуючих пристроїв:

 1. OKI B431d;
 2. HP Officejet Pro 8500A;
 3. HP LaserJet P1606;
 1. HP LaserJet P1006;
 2. HP LaserJet P1102;
 3. HP LaserJet P1022.

Обмеження, присутні в конфігурації:

 1. З однією інформаційною базою в один момент часу може працювати тільки один користувач;
 2. Не підтримується зміна конфігурації, можна застосовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
 3. Не підтримується робота у варіанті клієнт-сервер.

Застосування сучасних
комунікаційних технологій.

Організація роботи Call-центру

З використанням підсистеми “Взаємодії” можлива реєстрація домовленостей з клієнтами (взаємодій) в автоматичному режимі і передача цих звернень лікарям або іншим співробітникам медичної організації.

Зручність і оперативність реєстрації взаємодій досягається за рахунок:

 1. Автоматичного визначення за номером телефону, підстановки пацієнта для попереднього запису на прийом, виконаної по телефону або електронній пошті;
 2. Зручного майстра швидкої реєстрації анонімних замовлень пацієнтів з подальшою їх персоніфікацією;
 3. Перезапису і скасування попереднього запису на прийом по телефону з автоматичним визначенням пацієнта за номером телефону або електронної пошти;
 4. Реєстрації факту узгодження послуг із страховиками та юридичними особами, виконаного по телефону з автоматичним пошуком пацієнта;
 5. Реєстрації гарантійних листів від страховиків і юридичних осіб по телефону та електронною поштою;
 1. Швидкий і зручний набір (по одному «кліку») вихідних телефонних дзвінків громадянам для:
  • повідомлення пацієнтів про майбутній візит;
  • повідомлення пацієнтів про необхідність явки на прийом в рамках диспансеризації;
  • привітання пацієнтів з днем народження;
  • повідомлення пацієнтів про необхідність явки на диспансерний прийом;
  • повідомлення про закінчення терміну тимчасової непрацездатності;
  • інші повідомлення.

Типова економія часу при інтеграції з наявної телефонною системою дозволяє заощадити:

 • 35 секунд на кожному вхідному дзвінку;
 • 15 секунд на кожному вихідному дзвінку;
 • до 2 хвилин на передачу інформації при маршрутизації дзвінка.

Використання в роботі сучасних телефонних систем з підтримкою ip-телефонії також сприяє значній економії витрат компанії на мобільний зв’язок і дозволяє персоналу завжди перебувати на зв’язку незалежно від територіального розподілу.

Для можливості використання зазначених функцій, рішення передбачає інтеграцію з телефонними системами медичної організації.

Персональні оповіщення

Для індивідуального підходу до пацієнтів і для якісного планування роботи лікарів у вирішенні використовується підсистема сповіщень.

Інформування пацієнтів про реєстрацію запису до лікаря, перенесення з якихось причин часу відвідування лікаря відбувається за зручними каналами комунікацій:

 1. Sms-інформування на стільниковий телефон пацієнтів;
 2. Email-інформування через вбудований поштовий клієнт;
 3. Телефонне інформування;

У рішенні є можливість як оповіщення пацієнтів в автоматичному режимі (підтвердження про запис до лікаря і т.д.), так і індивідуальне оповіщення для конкретного пацієнта (для уточнення даних пацієнта і т.д.).

Способи сповіщень можуть вибиратися пацієнтом індивідуально. Формувати оповіщення можливо по одному «кліку» з багатьох місць:

 1. Картка пацієнта;
 2. Документи взаємодій;
 3. Робочі місця медичного персоналу.

Адресати SMS завжди знаходяться в курсі останніх подій в компанії: акцій, знижок на послуги та інших важливих новин.

Інтернет запис на прийом і обмін даними з сайтами

«BAS Медицина. Лікарня» підтримує обмін даними з сайтами в форматі MedML, який використовується для передачі відомостей про діяльність медичної організації на сайт і для самостійного запису пацієнтів на прийом в режимі онлайн:

 1. Список лікарів-фахівців медичної організації;
 2. Відомості про структуру медичної організації;
 3. Графіки роботи медичної організації з деталізацією по кабінетах і фахівцям;
 4. Прайс-лист на медичні послуги і відомості про те, які фахівці виконують послуги;
 5. додаткова інформація про медичні послуги – тривалість виконання послуги, інформація про вишколах до виконання медичної послуги, показання та протипоказання для виконання послуги та інше.

Обмін даними з сайтом для організації самозапису пацієнтів на амбулаторно-поліклінічний прийом (інтернет реєстратура):

 • інформація про наявність вільних талонів на послуги;
 • попередній запис на прийом через особистий кабінет;
 • скасування попереднього запису на прийом через особистий кабінет;
 • попередній запис на прийом без використання особистого кабінету.

Контроль виконання
медичних послуг персоналом.

 1. Перегляд змінного завдання на період часу (формуються на підставі даних попереднього запису пацієнтів):
  • свого робочого місця;
  • своєї спеціалізації (наприклад, всі послуги, які виявляються лікарем-терапевтом);
 2. Реєстрація та друк інформованих згод;
 3. Заміна послуги пацієнту. Використовується в разі, коли лікар при наданні послуги визначив, що пацієнт потребує іншої послуги;
 4. Реєстрація факту виконання медичної послуги за наступними параметрами:
  • медичний персонал, який брав участь в наданні послуги (один або кілька лікарів, середній медичний персонал);
  • кабінет.
 5. Формування медичного документа для медичної послуги з наступними параметрами:
  • текстовий опис;
  • прикріплені зображення, відео та інша інформація в електронному вигляді;
  • призначення послуг з переліку послуг, що надаються медичною організацією;
  • діагнози по МКБ-10;
  • прапор про повну готовність медичного документа.
 1. Реєстрація документів:
  • контрольної карти диспансерного спостереження;
  • направлення на госпіталізацію, відновне лікування, обстеження, консультацію;
  • талона амбулаторного пацієнта;
  • медичного свідоцтва про смерть;
  • рецептів;
  • відкриття / продовження / закриття листка непрацездатності;
 2. Облік використовуваного при наданні медичної послуги обладнання;
 3. Реєстрація взаємодій зі страховою компанією з приводу узгодження послуг;
 4. Перегляд / додавання коментарів до послуг;
 5. Зняття позначки виконання (у випадках, коли послуга не була виконана);
 6. Реєстрація виконаних послуг, які не були замовлені в реєстратурі.

Електронні
медичні картки.

Програмний продукт дозволяє вести електронні медичні картки (ЕМК).

ЕМК формуються з електронних меличних документів, які можуть містити електронний цифровий підпис (ЕЦП) медичного працівника. 

При реєстрації факту виконання медичної послуги (прийом, процедура, дослідження, огляд, консультація та ін.)

Формується медичний документ, який буде частиною ЕМК пацієнта і буде відображати результати виконання медичної послуги. Для формування медичних документів використовуються шаблони медичних документів (ШМД).

Передбачена можливість збереження медичних документів у зовнішніх файлах у форматі HL7 CDA R2 і PDF.

Програмний продукт дозволяє вести електронні медичні картки (ЕМК).

ЕМК формуються з електронних меличних документів, які можуть містити електронний цифровий підпис (ЕЦП) медичного працівника. 

При реєстрації факту виконання медичної послуги (прийом, процедура, дослідження, огляд, консультація та ін.)

Формується медичний документ, який буде частиною ЕМК пацієнта і буде відображати результати виконання медичної послуги. Для формування медичних документів використовуються шаблони медичних документів (ШМД).

Передбачена можливість збереження медичних документів у зовнішніх файлах у форматі HL7 CDA R2 і PDF.

Програмний продукт дозволяє вести електронні медичні картки (ЕМК).

ЕМК формуються з електронних меличних документів, які можуть містити електронний цифровий підпис (ЕЦП) медичного працівника. 

При реєстрації факту виконання медичної послуги (прийом, процедура, дослідження, огляд, консультація та ін.)

Формується медичний документ, який буде частиною ЕМК пацієнта і буде відображати результати виконання медичної послуги. Для формування медичних документів використовуються шаблони медичних документів (ШМД).

Передбачена можливість збереження медичних документів у зовнішніх файлах у форматі HL7 CDA R2 і PDF.

Друк на бланках суворої звітності.

Функції інформаційної взаємодії з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM інтегровані в інтерфейси автоматизованих робочих місць лікарів. Для обліку завантаження медичного устаткування використовуються робочі місця лаборантів.

Робоче місце лікаря.

На автоматизованому робочому місці лікаря доступні наступні функції:

 1. Відображення в змінному завданні факту виконання медичним обладнанням досліджень. Відомості можуть надходити з 2-х джерел:
 2. безпосередньо з медичного обладнання за допомогою сервісу DICOM MPPS;
  при відсутності сервісу DICOM MPPS;

 3. при відсутності сервісу DICOM MPPS лаборанти можуть реєструвати факт виконання на медичному обладнанні досліджень в спеціальному інтерфейсі.

 1. При формуванні протоколу дослідження лікар може перевірити наявність в PACS зображень, як поточного дослідження пацієнта, так і досліджень, виконаних раніше;
 2. Перегляд зображень, збережених в PACS, можна виконати на спеціалізованому програмному забезпеченні (DICOM Viewer). При відсутності такого програмного забезпечення зображення можна переглянути вбудованими в конфігурації засобами в клінічному якості;
 3. Прикріплення до формованому протоколу дослідження обраних зображень в клінічному якості.

Робоче місце лаборанта.

Списки пацієнтів і їх досліджень (worklist) передаються на медичне обладнання автоматично.

З робочого місця лаборнта доступна вся інформація, яка була передана на медичне обладнання.

 

При наявності сервісу DICOM MPPS здійснюється автоматична реєстрація факту виконання запланованих досліджень (записів в worklist).

При відсутності сервісу DICOM MPPS лаборанти можуть реєструвати факт виконання досліджень на підставі сформованого worklist.

Створення радіологічних
інформаційних систем.

З використанням програмних продуктів “BAS Медицина” можливе створення радіологічних систем, що функціонують у складі комплексної медичної інформаційної системи.

Така радіологічна інформаційна система може виконувати наступні функції:

 1. Облік пацієнтів;
 2. Облік наданих медичних послуг;
 3. Попередній запис пацієнтів на дослідження, в тому числі по телефону або через сайт;
 4. Передача відомостей про пацієнтів і їхніх дослідженнях на медичне обладнання;
 5. Управління робочим часом працівників радіологічних підрозділів;
 1. Управління робочим часом медичного обладнання;
 2. Реєстрація направлень на дослідження з зовнішніх організацій з можливістю сканування паперових документів (в тому числі напрямків);
 3. Інформаційна взаємодія з PACS;
 4. Формування протоколів досліджень:
 • Можливість прикріплення сканованих зображень до протоколів досліджень;
 • Можливість прикріплення зображень, отриманих з PACS, переглядових станцій або медичного обладнання;
 • Друк протоколів досліджень;
 • Збереження протоколів в файлах формату PDF або HL7 CDA R2.
 1. Ведення взаєморозрахунків за надані медичні послуги.

Спільне використання
з іншими продуктами.

Для створення інформаційних систем комплексної автоматизації діяльності медичних організацій програмний продукт підтримує можливість обміну даних в онлайн режимі з іншими програмними продуктами за допомогою Web сервісів.

При наявності сервісу DICOM MPPS здійснюється автоматична реєстрація факту виконання запланованих досліджень (записів в worklist).

При відсутності сервісу DICOM MPPS лаборанти можуть реєструвати факт виконання досліджень на підставі сформованого worklist.

Спільне використання
з BAS Медицина.

Підтримується можливість обміну даними з прикладним рішенням “BAS Медицина. Клінічна лабораторія” в обсязі:

 1. В “BAS Медицина. Клінічна лабораторія” передаються відомості про замовлення і призначення;
 2. З “BAS Медицина. Клінічна лабораторія” повертаються результати лабораторних досліджень.

Обмін даними з “BAS Медицина. Клінічна лабораторія” проводиться за протоколами HL7 v3 і HL7 CDA R2.

Спільне використання
з BAS Медицина. Лікарняна аптека.

Підтримується можливість завантаження в довідник “Номенклатура” списку лікарських засобів і медичних виробів з конфігурації “BAS Медицина. Лікарняна аптека”. 

Підтримується завантаження наступних класифікаторів лікарських засобів:

 1. Анатомо-терапевтично-хімічна класифікація (АТС);
 2. Фармокологічні групи.

Підтримується завантаження таких ознак лікарських засобів, встановлених в конфігурації “BAS Медицина. Лікарняна аптека”:

 1. Групи предметно-кількісного обліку;
 2. Додаткові реквізити.

У програмний продукт “BAS Медицина. Лікарняна аптека” передаються відомості про лікарські призначення, виконаних лікарським персоналом, і про виконання лікарських призначень, виконаних середнім медичним персоналом.

Обмін даними з “BAS Медицина. Лікарняна аптека” проводиться за протоколами HL7 v3 і HL7 CDA R2.

 

Спільне використання з програмами для бухгалтерського обліку:

 1. Управління робочим часом медичного обладнання;
 • BAS Бухгалтерія;
 • UA-Бюджет;
 1. Обмін даними між конфігураціями можна здійснювати на рівні:
 • Документів та довідкової інформації;
 • даних сумового обліку в розрізі груп бухгалерскього обліку.

Спільне використання з програмами для кадрового обліку і розрахунку заробітної плати.

Додаткові можливості
та переваги.

 1. Вбудований механізм контролю доступу до медичних даних;
 2. Ведеться аудит змін всіх персональних та медичних даних, не існує можливості видалення даних; можна тільки сформувати нову версію даних.
 3. Доступ до персональних даних здійснюється видповідно до рольової моделі;
 4. Динамічне підключення додаткових зовнішніх звітів і обробок;
 1. Редагування макетів друкованих форм документів, включених в поставку;
 2. Підтримка механізмів версіонування об’єктів – зберігання історії змін довідників і документів;
 3. Підтримка штрихкодування медичних карт, рахунків на оплату, маршрутних листів;
 4. Підтримується можливість встановлення зв’язку між елементами довідника Номенклатура.

Взаємодія з PACS і
медичним обладнанням
за стандартом DICOM 3.

Прикладні рішення «BAS Медицина. Поліклініка » та « BAS Медицина. Лікарня »підтримують можливість інформаційної взаємодії з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM 3. Продукти можуть взаємодіяти з одним або декількома PACS і з необмеженим числом медичних приладів. Передбачено варіант функціонування без PACS.

Успішно пройдені тести обміну даними між рішенням лінійки «BAS Медицина» і системою для передачі і зберігання зображень (PACS) комплексу КАП «Гамма Мультівокс».

Терміни та скорочення:

 • DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) – Стандарт обробки, зберігання, друку і передачі медичних зображень. У стандарт входить формат файлів і мережевий протокол передачі даних.
 • PACS (Picture Archiving and Communication System) – Програмно-апаратні комплекси, що реалізують функції передачу та збереження зображень.
 • Storage-DICOM служба, яка забезпечує передачу і зберігання зображень (файлів у форматі DICOM).
 • Query / Retrieve – DICOM служба, яка забезпечує отримання інформації про зображення, що зберігаються на DICOM сервері, а також забезпечує виконання команд по передачі зображень.
 • MWL (Modality Worklist Management) – DICOM служба, яка забезпечує передачу відомостей про пацієнтів і їх дослідженнях з радіологічної інформаційної системи на медичне обладнання.
 • MPPS (Modality Performed Procedure Step) – DICOM служба, яка забезпечує передачу відомостей про виконані на медичному обладнанні дослідженнях в радіологічну інформаційну систему.
 • SCP (Service Class Provider) – Програмне забезпечення, яке функціонує як серверна частина деякої DICOM служби.
 • SCU (Service Class User) – Програмне забезпечення, яке функціонує як клієнт деякої DICOM служби.

Підтримувані DICOM
функції.

 

У «BAS Медицина. Поліклініка »та« BAS Медицина. Лікарня» підтримуються наступні DICOM функції:

DICOM службаНазва DICOM функціоналуНа сервері «BAS» (Windows 32/64 и Linux 32/64)На клієнті «BAS» (Windows)
Серверна частина
Storage SCPDICOM storage (C-STORE) SCP++
MWL SCPDICOM Basic Worklist Management SCP+
MPPS SCPDICOM Modality Performed Procedure Step SCP++
Клієнтська частина
Query/Retrieve SCUDICOM query (C-FIND) SCU+

Можливі варіанти
використання.

 

З одним або декількома PACS

Програмні продукти «BAS Поліклініка» та «BAS Медицина.» дозволяють здійснювати інформаційну взаємодію з одним або декількома PACS в обсязі:

 • Передача відомостей про пацієнтів і їхніх дослідженнях на медичне обладнання;
 • Отримання відомостей від медичного обладнання про виконані дослідженнях;
 • Перегляд вмісту PACS;
 • Передача команд в PACS на пересилку зображень з PACS на робочі станції лікарів з програмним забезпеченням, що реалізує функції DICOM Viewer;
 • Отримання зображень як з PACS, так і від робочих станцій лікарів з програмним забезпеченням, що реалізує функції DICOM Viewer, для збереження зображень з клінічним якістю в складі протоколів досліджень.

У вбудованому в конфігурації Storage SCP можуть накопичуватися отримані від медичного обладнання зображення. При цьому в конфігурації не передбачено можливості:

 • відправки збережених зображень по протоколу DICOM;
 • перегляду по протоколу DICOM відомостей про що зберігаються зображеннях.

Без використання PACS

У програмах «BAS Поліклініка» та «BAS Медицина.» реалізовані деякі з функцій PACS. Схема функціонування без PACS може бути використана в невеликих медичних організаціях, де відсутня необхідність довготривалого збереження зображень в діагностичному якості.

В цьому випадку можуть бути використані наступні функції:

 1. Передача відомостей про пацієнтів і їхніх дослідженнях на медичне обладнання;
 2. Отримання відомостей від медичного обладнання про виконані дослідженнях;
 3. Отримання зображень від медичного обладнання для збереження зображень з клінічним якістю в складі протоколів досліджень.

Для довготривалого збереження зображень їх необхідно прикріпити до конкретного медичного документу. Прикріплені до документів зображення зберігаються в форматі JPEG.

Підтримка DICOM Worklist і MPPS .

 

У прикладних рішеннях «BAS: Поліклініка» та «BAS Медицина.» реалізований функціонал MWM SCP, який дозволяє здійснювати передачу списків пацієнтів та заплановані дослідження. Списки передаються на медичне обладнання автоматично. Для кожного приладу формується індивідуальний список (worklist).

Сервіс MPPS SCP дозволяє реєструвати факти виконання досліджень на приладах.

Програмний продукт дозволяє вести електронні медичні картки (ЕМК).

ЕМК формуються з електронних меличних документів, які можуть містити електронний цифровий підпис (ЕЦП) медичного працівника. 

При реєстрації факту виконання медичної послуги (прийом, процедура, дослідження, огляд, консультація та ін.)

Формується медичний документ, який буде частиною ЕМК пацієнта і буде відображати результати виконання медичної послуги. Для формування медичних документів використовуються шаблони медичних документів (ШМД).

Передбачена можливість збереження медичних документів у зовнішніх файлах у форматі HL7 CDA R2 і PDF.

Програмний продукт дозволяє вести електронні медичні картки (ЕМК).

ЕМК формуються з електронних меличних документів, які можуть містити електронний цифровий підпис (ЕЦП) медичного працівника. 

При реєстрації факту виконання медичної послуги (прийом, процедура, дослідження, огляд, консультація та ін.)

Формується медичний документ, який буде частиною ЕМК пацієнта і буде відображати результати виконання медичної послуги. Для формування медичних документів використовуються шаблони медичних документів (ШМД).

Передбачена можливість збереження медичних документів у зовнішніх файлах у форматі HL7 CDA R2 і PDF.

Програмний продукт дозволяє вести електронні медичні картки (ЕМК).

ЕМК формуються з електронних меличних документів, які можуть містити електронний цифровий підпис (ЕЦП) медичного працівника. 

При реєстрації факту виконання медичної послуги (прийом, процедура, дослідження, огляд, консультація та ін.)

Формується медичний документ, який буде частиною ЕМК пацієнта і буде відображати результати виконання медичної послуги. Для формування медичних документів використовуються шаблони медичних документів (ШМД).

Передбачена можливість збереження медичних документів у зовнішніх файлах у форматі HL7 CDA R2 і PDF.

Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .