КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

BAS Управління автотранспортом. Стандарт
BAS Управління автотранспортом. Стандарт

Програма дозволяє керувати власним автопарком, автоматизувати диспетчеризацію перевезень та оперативний облік у всіх супутніх ділянках (робота водіїв, паливно-мастильні матеріали, автомобілі та агрегати, ремонти, запчастини та витратні матеріали тощо). Відмінна особливість програми – продуманий довідник тарифів, що дозволяє гнучко налаштовувати дію складних тарифів для контрагентів, маршрутів, моделей транспортних засобів та інше.

15 000 
Кількість:
Категорія: Транспорт, логістика, склад, Управління транспортом (TMS)
Артикул: 2900002131123
Опис
 • Опис
 • Додаткові ліцензії
 • Ліцензії на платформу
 • Підтримка ІТС
 • ІТС галузевий
Детальніше про товар

Галузеве рішення “BAS Управління автотранспортом Стандарт” призначене для автоматизації управлінського та оперативного обліку в автотранспортних підприємствах та організаціях, а також в автотранспортних підрозділах торгових, виробничих та інших підприємств, що використовують автотранспорт для власних потреб.

Рішення складається з наступних основних підсистем:

 • Управління автопарком
 • Управління замовленнями та диспетчеризація
 • Облік подорожніх листів
 • Облік ПММ та технічних рідин
 • Облік ремонтів та агрегатів
 • Облік ДТП і штрафів
 • Складський облік запчастин і витратних матеріалів
 • Облік роботи водіїв
 • Взаєморозрахунки з контрагентами
 • Облік доходів та витрат
 • Обмін даними з “BAS Бухгалтерія”
Управління замовленнями та диспетчеризація

Вирішуються такі завдання:

 • облік та розподіл замовлень на автомобілі
 • облік рознарядок
 • робота з маршрутними листами

“BAS Управління автотранспортом Стандарт” має зручну систему обліку та розподілу замовлень на автомобілі.

Замовлення на автотранспорт можуть враховуватися від внутрішніх підрозділів компанії та від сторонніх контрагентів.

При замовленні на транспортний засіб (ТЗ) враховуються:

 • адреси та годинні вікна доставки вантажів
 • параметри і характеристики вантажу
 • послуги, що надаються в рамках перевезення вантажу
 • вимоги до транспорту

У програмі можна формувати добові рознарядки на транспорт. Виписка рознарядки на випуск автомобілів відбувається з урахуванням різних режимів роботи ТЗ та графіків роботи водіїв.

АРМ Диспетчера
Основне призначення автоматизованого робочого місця (АРМ) Диспетчера – допомога у відпрацюванні замовлень покупців та формування завдань на перевезення.

Можливості:

 • швидкий підбір замовлень
 • заповнення документів “Маршрутний лист”
 • робота з журналом “Маршрутні листи”
 • робота з журналом “Подорожні листи”
 • групове формування та друк документів “Розпорядок”
Взаєморозрахунки з контрагентами

Вирішуються такі завдання:

 • ведення прейскурантів та тарифів на транспортні послуги
 • розрахунок вартості наданих послуг
 • формування документів реалізацій, рахунків та актів, реєстрів

Відмінна особливість програми – продуманий довідник тарифів, що дозволяє створювати складні тарифи, гнучко налаштовувати їхню дію для контрагентів та договорів контрагентів, для маршрутів, для моделей ТЗ та інше.

У програмі можливо:

 • налаштувати залежність величини тарифу від обсягу виконаної роботи
 • встановлювати фіксовані тарифи
 • створювати складні тарифи

На підставі діючих тарифів програма може автоматично розраховувати вартість наданих транспортних послуг у документі “Товарно-транспортна накладна”, який може бути створений усередині подорожнього листа.

За довільний період часу для клієнтів можуть бути сформовані рахунки та акти послуг з різним ступенем деталізації.

Крім рахунків та актів можна сформувати регістр наданих послуг.

Підтримується вивантаження документів реалізації у програму “BAS Бухгалтерія”.

Облік доходів та витрат

Вирішуються завдання:

 • облік прямих оперативних витрат на власний транспорт
 • гнучка настройка бази для розподілу доходів і витрат
 • облік інших витрат на автомобілі

Прямі витрати визначаються на підставі подорожніх та ремонтних листів: вартість ПММ, вартість ремонтів та технічного обслуговування автомобілів, амортизація, знесення шин.

Для кожної зі статей доходів/витрат, а також статей собівартості є можливість задати базу, спосіб і варіант розподілу між аналітиками.

Звіти за витратами можна отримувати у різних розрізах аналітики, наприклад, у розрізі замовлень на ТЗ, автомобілів, підрозділів або у розрізі замовників.

За підсумками роботи можна проаналізувати рентабельність роботи транспорту.

Управління автопарком

Вирішуються основні завдання:

 • ведення довідника транспортних засобів
 • облік документів ТЗ та водіїв, контроль закінчення їх термінів дії
 • облік виробітку ТЗ і обладнання

Вся основна інформація про автомобілі компанії зберігається у довіднику “Транспортні засоби та обладнання”.

Норми проходження планового технічного обслуговування задаються за моделями ТЗ. Програма дозволяє налаштовувати норми ТО як за різними параметрами виробітку (пробіг, кількість виконаних операцій, напрацювання в моточасах і т.д.), так і в залежності від календарних рядків.

При наближенні чергового ТО автомобіль потрапляє до звіту “Контроль термінів наближення ТО”, а у списку ТЗ він виділяється спеціальною піктограмою.

Функціональні можливості програми також дозволяють:

 • вести облік та контроль терміну дії будь-яких документів водіїв та автомобілів
 • завантажувати та зберігати скан-копії документів у системі

При закінченні терміну дії документа у списку ТЗ автомобіль позначається спеціальною піктограмою, а зведену інформацію можна отримати у спеціалізованому звіті.

Інформація про прострочені документи автоматично переноситься до архіву.

Облік подорожніх листів

У програмі можна виписувати та обробляти подорожні листи різних видів:

 • легкового автомобіля
 • вантажного автомобіля (почасовий, командний)
 • спеціального автомобіля
 • міжміського автомобіля
 • автобуса
 • фізичної особи-підприємця
 • рапорт про роботу будівельної машини

Всі перераховані друковані форми подорожніх листів є уніфікованими.

Виписка подорожнього листа виконується як ручним введенням, так і автоматичною пакетною випискою. Режим пакетної виписки є особливо зручним для підприємств з великим автопарком, оскільки дозволяє за короткий проміжок часу сформувати та роздрукувати подорожні листи з мінімальними трудовитратами диспетчера.

При обробці подорожнього листа програма розраховує параметри виробітку ТЗ та водіїв за рейсом (пробіг з вантажем, годину в наряді, у роботі, у простої та інші), а також нормативні та фактичні витрати ПММ та технічних рідин (ТР) автомобілів.

На підставі даних подорожніх листів програма формує аналітичні звіти:

 • Напрацювання обладнання в моточасах
 • Карка роботи ТЗ
 • Пробіг ТЗ
 • Виробок транспортних засобів
 • Діаграма стану ТЗ (у вигляді діаграми Ганта)
 • та інші звіти
Облік ПММ та технічних рідин

Вирішуються такі завдання:

 • облік оборотів і витрати палива та ТР у розрізі шкірного автомобіля
 • облік фактів економії та перевитрат палива водіями в кожному рейсі
 • контроль та інвентаризація залишків ГСМ та технічних рідин на ТЗ

Розрахунок нормативних та фактичних витрат палива
Для автомобілів можна враховувати базові норми витрат ПММ, а також норми витрат палива на спеціальні роботи.

Є облік коригуючих коефіцієнтів ГСМ (складні умови роботи, температурні коефіцієнти, сезонні надбавки).

Усі алгоритми розрахунку нормативних витрат палива розроблені відповідно до наказу Міністерства транспорту України.

Заправки та зливи ПММ
Основні можливості:

 • облік фактів зливів палива
 • можливість проведення інвентаризації залишків палива в баках автомобілів
 • облік заправок зі складу, за готівку, за пластиковою карткою, за талонами, від постачальника
 • можливість завантаження звітів процесингових центрів з деталізації заправок ГСМ за пластиковими картками
 • можливість порівняння завантажених заправок з чеками водіїв

Повну картину за рухом палива та ТР можна проаналізувати за допомогою різних звітів:

 • Відомість руху ПММ
 • Відомість приходу-витрати ГСМ на ТЗ
 • Заправки ГСМ
 • Порівняння заправок за пластиковими картками
Облік ремонтів та агрегатів

Основні можливості:

 • облік заявок на ремонт
 • облік планових ТО автомобілів та виконаних ремонтів у власній ремонтній зоні та в сторонніх автосервісах
 • друк форми “Вимога-накладна” з документу “Ремонтний лист”
 • облік агрегатів
 • облік фактів встановлення та заміни шин, акумуляторів та іншої додаткової комплектації

Програма дозволяє детально проаналізувати інформацію щодо всіх майбутніх та виконаних ТО та ремонтів транспорту за допомогою звітів: “Планування ТО”, “Графік ТО”.

Є звіти для аналізу всіх використаних при ремонтах витратних матеріалів та запчастей, є можливість скласти рейтинг автомобілів за витратами на ремонт.

У підсистемі “Облік агрегатів та іншої комплектації автомобілів” виконується облік шин, акумуляторів, а також аптечок, рацій та іншої додаткової комплектації автомобілів.

Облік агрегатів ведеться у розрізі кожного автомобіля, а шин – ще й у розрізі місць встановлення.

Для зручної роботи механіка в ремонтному листку передбачений майстер встановлення шин, який дозволяє швидко і наочно, використовуючи макети ТЗ, здійснювати такі операції:

 • встановлювати, замінювати, знімати шини
 • перевіряти інформацію щодо наявних на автомобілі шин

У програмі фіксується інформація про дату і місце встановлення кожної конкретної шини. На підставі даних за пробігом ТЗ програма розраховує поточний знесення шин, встановлених в даний момент на автомобілі, що дозволяє заздалегідь спрогнозувати терміни їх заміни.

Облік ДТП і штрафів водіїв

У програмі ведеться облік дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Функціональність включає наступні можливості:

 • облік та оформлення документів про ДТП
 • облік даних за нанесений збиток ТЗ, за страховими виплатами
 • ведення статистики причин ДТП, характери порушень ПДР
 • ведення рейтингу водіїв-порушників

Звіти дозволяють проаналізувати причини аварійності, частоту участі в ДТП водіїв, порівняти суми виплат страхових компаній із витратами на відновний ремонт ТЗ.

У програмі також реалізовано облік штрафів, отриманих водіями.

Функціональність надає наступні можливості:

 • друк форми згоди для утримання штрафів із заробітної плати
 • зберігання фотографій порушень
 • ведення рейтингу водіїв-порушників
 • ведення аналітики за видами порушень ПДР

У відповідних документах заносяться дані про ТЗ та водія-порушника, характер порушення ПДР, суму штрафу та факт оплати штрафу.

Аналітичні звіти зі штрафів дозволяють проаналізувати статистику щодо порушень ПДР, вивести рейтинг водіїв-порушників ПДР.

Складський облік запчастин і витратних матеріалів

Основні можливості:

 • облік надходження та списання запчастин, палив, технічних рідин та витратних матеріалів на склад
 • облік видачі запчастин та витратних матеріалів
 • внутрішнє переміщення номенклатури між складами
 • списання товарів на автомобіль
 • можливість проведення інвентаризацій
 • контроль актуальних залишків товарів на складах

Проаналізувати рух товарів на складах та залишки можна за допомогою різних звітів.

Облік роботи водіїв

Вирішуються основні завдання:

 • облік виробітку та робочого часу водіїв
 • нарахування заробітної плати за подорожніми листами

Функціональні можливості дозволяють:

 • формувати, зберігати та друкувати індивідуальні графіки роботи водіїв на довільний період години (місяць, рік і т.д.)
 • формувати табеля обліку робочого часу

Відомості про нарахування виплат водіям фіксуються у документі “Нарахування зарплати”.

Ці дані можуть використовуватися для розрахунку оподаткування та формування звітності, а також можуть бути вивантажені у програму “BAS Бухгалтерія”.

Окрім самої програми, необхідно також придбати ліцензії на відповідну кількість користувачів, які будуть працювати в програмі. В даному розділі представлені всі наявні варіанти ліцензій для використання вказаної конфігурації.

BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900002131147
6 600 

Додати в кошик

BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900002131154
30 000 

Додати в кошик

BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900002131161
56 400 

Додати в кошик

BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Артикул: 2900002131178
100 800 

Додати в кошик

BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
Артикул: 2900002131185
240 000 

Додати в кошик

BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
Артикул: 2900002131192
462 000 

Додати в кошик

Для використання даної конфігурації необхідно також придбати ліцензії на використання платформи.

1 користувацька ліцензія на платформу вже включена в комплект поставки.

BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900001878258
4 200 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900001878265
14 400 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900001878272
27 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Артикул: 2900001878289
51 600 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
Артикул: 2900001878296
126 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
Артикул: 2900001878302
222 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
Артикул: 2900001878319
660 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
Артикул: 2900001878326
1 092 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 32
Артикул: 2900001878333
30 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 64
Артикул: 2900001878340
51 600 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер МІНІ
Артикул: 2900001878357
12 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце 
Артикул: 2900001995931
7 200 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць 
Артикул: 2900001995948
24 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць 
Артикул: 2900001995955
44 400 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць 
Артикул: 2900001995962
84 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць 
Артикул: 2900001995979
201 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць 
Артикул: 2900001995986
372 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць 
Артикул: 2900001995993
1 092 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць 
Артикул: 2900001996006
1 800 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць 
Артикул: 2900001996013
3 612 000 

Додати в кошик

Ліцензія КОРП на сервер 64
Артикул: 2900001996020
108 000 

Додати в кошик

ІТС – це найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами для автоматизації бізнесу – довідники, методики, посібники, консультації щодо використання програм та законодавства.

Придбання ІТС є обов’язковим при купівлі будь-якої програми для автоматизації бізнесу.

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4
Артикул: Невідомо
6 960 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4 із щомісячною оплатою (перші 8 місяців)
Артикул: Невідомо
1 200 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 24 місяці
Артикул: Невідомо
23 760 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 12 місяців
Артикул: Невідомо
7 920 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 6 місяців
Артикул: Невідомо
4 680 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО із щомісячною оплатою
Артикул: Невідомо
792 

Додати в кошик

ІТС Галузевий призначений для супроводу користувачів певних галузевих і спеціалізованих рішень.

ІТС Галузевий 1 категорії на 12 місяців
Артикул: Невідомо
4 860 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 12 місяців (схема 8+4)
Артикул: Невідомо
3 240 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 6 місяців
Артикул: Невідомо
2 592 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 3 місяці
Артикул: Невідомо
1 404 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 1 місяць
Артикул: Невідомо
648 

Додати в кошик

Прорахувати вартість
впровадження на
Вашому підприємстві.

Рекомендовані продукти

Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .