КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

Програма “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” призначена для автоматизації управління і обліку на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми. Дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами його діяльності.

8 400 
Кількість:
Категорія: Будівництво та нерухомість, Будівельним компаніям
Артикул: 2900002342178
Опис
 • Опис
 • Додаткові ліцензії
 • Ліцензії на платформу
 • Підтримка ІТС
 • ІТС галузевий
Детальніше про товар

Програма “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” – це прикладне рішення, яке охоплює основні завдання управління та обліку на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми. Дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами його діяльності.

Система призначена для ведення тільки управлінського обліку. Для ведення бухгалтерського і податкового обліку рекомендується придбати програму “BAS Бухгалтерія”. Для спільного використання з цією програмою в прикладному рішенні реалізований обмін даними на рівні документів, які вивантажуються.

Для підприємств, що складаються з декількох організацій, передбачена можливість ведення управлінського обліку за кожною з них.

Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі відображення в різних розділах управлінського обліку з формуванням необхідної звітності.

Система має можливість реєстрації та формування первинних документів господарської діяльності підприємства: фінансових, складських тощо. Електронні аналоги паперових документів дозволяють в зрозумілій формі реєструвати господарські операції в системі.

Аналітичні звіти, наявні в прикладному рішенні, дозволяють користувачам отримувати інформацію за всіма розрізами обліку.

Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки завдань, що вирішуються, а також формувати власні варіанти налаштування звітів.

Програма має такі основні функціональні можливості:

 • Автоматизація обчислення вартості кожної з наданих споживачам послуг відповідно до діючих тарифів, норм та умов, що впливають на результати обчислень
 • Коригування вартості кожної наданої споживачеві послуги за наявності пільг і субсидій у споживача
 • Реєстрація сум взаєморозрахунків із споживачами послуг з кожної з наданих послуг з урахуванням пільг і субсидій
 • Визначення сум грошових коштів, що підлягають відшкодуванню керуючій організації державними структурами, які компенсують витрати керуючої організації, що пов’язані з наданням пільг і субсидій
 • Облік сум взаєморозрахунків за кожною з наданих послуг з державними структурами, компенсуючими витрати керуючої організації, які пов’язані з наданням пільг і субсидій
 • Формування друкованих форм квитанцій на оплату споживачам послуг
 • Облік отриманих грошових коштів від споживачів послуг
 • Облік отриманих грошових коштів від державних структур, компенсуючих витрати керуючої організації, які пов’язані з наданням пільг і субсидій
 • Аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг
 • Аналіз стану взаєморозрахунків з відповідальними державними структурами
Швидкий початок роботи

Для швидкого початку роботи з прикладним рішенням призначена спеціальна обробка, яка складається з десяти розділів. Номери підрозділів визначають послідовність роботи з ними: завершивши роботу в першому розділі, слід переходити до другого тощо.

Обробка містить такі розділи:

 • Параметри обліку
 • Інформація про організацію
 • Будівлі
 • Об’єкти особових рахунків
 • Послуги
 • Пільги
 • Тарифи
 • Список фізичних осіб
 • Особові рахунки
 • Введення початкових залишків
Особові рахунки

“BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” забезпечує підтримку будь-яких операцій, пов’язаних з особовими рахунками.

Особовий рахунок в прикладному рішенні – це зведення даних, що містить інформацію, що необхідна для розрахунку вартості ЖКП, які надаються власникам особового рахунку керуючої організацією.

Для кожного особового рахунку встановлюються такі характеристики:

 • Об’єкт особового рахунку: квартира, частина квартири, офіс, паркінг тощо
 • Характеристики об’єкту особового рахунку: загальна, додаткова, житлова, опалювана площа
 • Відповідальний власник: особа, на яку оформлений особовий рахунок
 • Кількість осіб, які мешкають і які є зареєстровані, на території об’єкту особового рахунку
 • Список послуг, що надаються керуючою організацією, власникові особового рахунку (і членам його сім’ї)
 • Спосіб визначення об’єму споживання для кожної послуги: за нормами або за приладами обліку
 • Паспортний стіл з уточнюючою інформацією за кожним споживачем послуг, з часткою власності та за ступенем спорідненості
 • Прилади обліку для визначення об’ємів споживання послуг
 • Уточнювальна інформація для визначення об’ємів споживання послуг з норм
 • Тарифи на послуги, що надаються
 • Пільги, що надаються відповідальному власникові особового рахунку і членам його сім’ї
 • Субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім’ї
 • Регіональні субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім’ї
Прилади обліку

“BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” забезпечує підтримку наступних операцій, пов’язаних з приладами обліку:

 • Ведення списку приладів обліку
 • Реєстрація технічних характеристик приладів обліку
 • Закріплення приладів за особовими рахунками із вказанням початкових значень
 • Відключення приладів обліку
 • Щомісячна реєстрація показань приладів обліку
 • Реєстрація демонтажу приладів для перевірки
 • Реєстрація монтажу приладів після перевірки
Нарахування та взаєморозрахунки

В цьому розділі проводиться розрахунок і коригування вартості ЖКП, наданих споживачам впродовж місяця, виписка квитанцій на оплату цих послуг, облік отримання грошових коштів за надані послуги і аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг, постачальниками і фондами.

У розділі здійснюються такі операції:

 • щомісячні нарахування за особовими рахунками
 • перерахунок за особовими рахунками за попередні місяці
 • виконання разових нарахувань за особовими рахунками
 • виконання розподілу додаткових нарахувань
 • нарахування пені за особовими рахунками

У розділі також можна реєструвати рух грошових коштів:

 • надходження безготівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків і фондів
 • оплату готівковими грошовими коштами постачальникам
 • надходження готівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків
Запаси

“BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” автоматизує такі бізнес-процеси із запасами:

 • кількісний облік запасів на різних складах підприємства
 • купівля послуг ЖКГ у постачальників
 • купівля інших послуг у постачальників

Під запасами мається на увазі витратні матеріали, запасні частини і інструменти, які використовуються при усуненні несправностей на технічному обладнанні споживачів послуг і при проведенні планових ремонтів житлових комплексів.

Аварійно-диспетчерська служба

“BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” забезпечує облік взаємодії між споживачами послуг і керуючою організацією:

 • Проведення планових ремонтів об’єктів житлового і нежитлового фонду
 • Усунення аварійних ситуацій на технічному обладнанні споживачів

Передбачені можливості щодо виконання ремонтних робіт та усунення несправностей за конкретним особовим рахунком або за будівлею в цілому.

У розділі Аварійно-диспетчерська служба виконується:

 • Реєстрація заявки споживача послуг
 • Уточнення потреб заявника
 • Визначення фахівців, які виконуватимуть роботи
 • Узгодження з фахівцями потреби в запасах, необхідних для виконання робіт
 • Визначення наявності потрібних запасів і звернення до служби постачання із заявою про необхідність їх закупівлі
 • Постановка завдання виконавцям на виконання робіт
 • Реєстрація підтвердження виконавця про виконану роботу і використані запаси
 • Реєстрація підтвердження від заявника інформації: про використані матеріали, про час, витрачений фахівцями, а також його оцінка якості виконаних робіт
 • Оформлення документів для служби нарахувань і взаєморозрахунків, що відображають вартість виконаних робіт і витрачених матеріалів у відпускних цінах
 • Аналіз стану заявок
Паспортний стіл

Розділ призначений для створення робочого середовища фахівця, що виконує функції працівника паспортного столу.

Розділ є автономним: інформація, що накопичується в розділі, ніяк не використовується в інших розділах обліку.

У програмі автоматизовані наступні операції:

 • Ведення списку фізичних осіб, що потребують реєстрації
 • Первинна реєстрація відповідального власника особового рахунку. Оформлення і друк облікової форми А1 відповідального власника особового рахунку
 • Первинна реєстрація членів сім’ї власника особового рахунку. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку
 • Внесення даних про зміни форми А1. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку
 • Зняття з реєстрації фізичних осіб. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку
Голосування споживачів послуг

В “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” автоматизована підготовка і проведення загальних зборів власників, підрахунок результатів голосувань, зберігання історії зборів і голосувань.

Процес організації зборів голосування складається з наступних етапів:

 • Визначення правил, за умови дотримання яких, результати голосування набувають законної сили
 • Підготовка до проведення голосування
 • Реєстрація факту проведення зборів
 • Аналіз результатів голосування

У системі підготовка до проведення голосування полягає у формуванні списку питань, що виносяться на голосування. Питання, що виноситься на голосування, може бути організаційним і не мати матеріальної вартості. Для кожного питання, окрім найменування, призначається його розширений опис, який може включати будь-яку інформацію, наприклад, термін виконання, склад платників, терміни оплати, вартість тощо.

Результатом підготовки до проведення зборів є:

 • Друкована форма оголошення, причому з кожного питання, виноситься на голосування, створюється окрема форма. У формі вказується питання, час і місце голосування, склад учасників
 • Друкована форма протоколу голосування, в який заноситься інформація про результати поіменного голосування
 • Друкована форма іменного бюлетеня для голосування
Управління взаємодіями

“BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” надає набір функцій для управління взаємодіями.

У розділі розміщені основні налаштування для таких інструментів:

 • Telegram бот
 • Сайт ЖКГ
 • SMS повідомлення

Налаштування Telegram бота виконується в декілька етапів:

 • Налаштування зв’язку з Telegram
 • Створення нового користувача
 • Управління користувачами Telegram
 • Налагодження клавіатур Telegram

Telegram бот використовується для зв’язку з відповідальними власниками особових рахунків. Відповідальні власники матимуть змогу переглядати інформації по заборгованості, показань приладів обліку та отримувані повідомлень по внесенню оплати по особовим рахункам.

Налаштування та адміністрування

“BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” надає набір сервісних функцій, пов’язаних з роботою програмного продукту.

У розділі встановлюються основні налаштування системи.

Крім того, в розділі підтримується:

 • Реєстрація користувачів, призначення їм ролей і прав
 • Аналіз роботи користувачів з використанням журналу реєстрації
 • Перегляд списку активних користувачів
 • Обмін даними
 • Повнотекстовий пошук об’єктів
 • Видалення помічених об’єктів
 • Встановлення дат заборони зміни даних
 • Резервне копіювання інформаційної бази
 • Оновлення програми
 • Відновлення інформаційної бази

Окрім самої програми, необхідно також придбати ліцензії на відповідну кількість користувачів, які будуть працювати в програмі. В даному розділі представлені всі наявні варіанти ліцензій для використання вказаної конфігурації.

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 1 будинок
Артикул: 2900002342185
3 600 

Додати в кошик

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 5 будинків
Артикул: 2900002342192
10 800 

Додати в кошик

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 10 будинків
Артикул: 2900002342208
21 000 

Додати в кошик

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 20 будинків
Артикул: 2900002342215
37 800 

Додати в кошик

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 50 будинків
Артикул: 2900002342222
88 800 

Додати в кошик

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 10
Артикул: 2900002376159
30 000 

Додати в кошик

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 50
Артикул: 2900002376166
98 400 

Додати в кошик

Для використання даної конфігурації необхідно також придбати ліцензії на використання платформи.

1 користувацька ліцензія на платформу вже включена в комплект поставки.

BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900001878258
4 200 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900001878265
14 400 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900001878272
27 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Артикул: 2900001878289
51 600 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
Артикул: 2900001878296
126 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
Артикул: 2900001878302
222 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
Артикул: 2900001878319
660 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
Артикул: 2900001878326
1 092 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 32
Артикул: 2900001878333
30 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 64
Артикул: 2900001878340
51 600 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер МІНІ
Артикул: 2900001878357
12 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце 
Артикул: 2900001995931
7 200 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць 
Артикул: 2900001995955
44 400 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць 
Артикул: 2900001995948
24 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць 
Артикул: 2900001995962
84 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць 
Артикул: 2900001995979
201 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць 
Артикул: 2900001995986
372 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць 
Артикул: 2900001995993
1 092 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць 
Артикул: 2900001996006
1 800 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць 
Артикул: 2900001996013
3 612 000 

Додати в кошик

Ліцензія КОРП на сервер 64
Артикул: 2900001996020
108 000 

Додати в кошик

ІТС – це найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами для автоматизації бізнесу – довідники, методики, посібники, консультації щодо використання програм та законодавства.

Придбання ІТС є обов’язковим при купівлі будь-якої програми для автоматизації бізнесу.

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4
Артикул: Невідомо
6 960 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4 із щомісячною оплатою (перші 8 місяців)
Артикул: Невідомо
1 200 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 24 місяці
Артикул: Невідомо
23 760 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 12 місяців
Артикул: Невідомо
7 920 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 6 місяців
Артикул: Невідомо
4 680 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО із щомісячною оплатою
Артикул: Невідомо
792 

Додати в кошик

ІТС Галузевий призначений для супроводу користувачів певних галузевих і спеціалізованих рішень.

ІТС Галузевий 1 категорії на 12 місяців
Артикул: Невідомо
4 860 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 12 місяців (схема 8+4)
Артикул: Невідомо
3 240 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 6 місяців
Артикул: Невідомо
2 592 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 3 місяці
Артикул: Невідомо
1 404 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 1 місяць
Артикул: Невідомо
648 

Додати в кошик

Прорахувати вартість
впровадження на
Вашому підприємстві.

Рекомендовані продукти

BAS Бухгалтерія. ПРОФ
Галузь
 • Роздрібна торгівля
 • FMCG
 • Оптова торгівля та дистрибуція
 • Професійні послуги
 • Фінансовий сектор
 • Державні та бюджетні заклади
Лінія продуктів
 • BAS
Призначення
 • Бухгалтерський облік
 • Розрахунок заробітної плати
 • Управління грошовими засобами
 • Облік податків
4 200 16 200 
Відкрити
BAS Документообіг КОРП
Галузь
 • Професійні послуги
 • Фінансовий сектор
 • Державні та бюджетні заклади
Лінія продуктів
 • BAS
Призначення
 • Бухгалтерський облік
 • Документообіг (ECM)
75 600 
Відкрити
BAS Малий бізнес. ПРОФ (BAS small business)
Галузь
 • Роздрібна торгівля
Лінія продуктів
 • BAS
Призначення
 • CRM, SRM
 • Управління грошовими засобами
 • Управління торгівлею (SFM)
4 200 21 600 
Відкрити
Ми рекомендуємо
BAS Управління торгівлею
Галузь
Лінія продуктів
 • Додаткові ліцензії
8 400 
Відкрити
BAS Роздрібна торгівля
Галузь
 • Роздрібна торгівля
Лінія продуктів
 • BAS
Призначення
 • Бухгалтерський облік
8 400 
Відкрити
Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .