КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом

Це програмне рішення призначене для автоматизації процесу виробничого планування, контролю ресурсів, обліку виконання виробничих показників та забезпечення необхідними ресурсами на підприємстві. Воно також включає в себе складський облік запасів та аналіз виробничих показників. Це прикладне рішення підходить для будівельних організацій будь-якого рівня – генеральних підрядників, підрядників та субпідрядників.

12 000 
Кількість:
Категорія: Виробництво, Будівництво та нерухомість, Управління виробництвом (MES, APS)
Артикул: 2900002395259
Опис
 • Опис
 • Додаткові ліцензії
 • Ліцензії на платформу
 • Підтримка ІТС
Детальніше про товар

Програмний продукт “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” вирішує наступні завдання:

 • Забезпечує вище керівництво можливістю контролювати проекти та терміни виконання будівництва згідно з планом-графіком.
 • Надає головному інженеру можливість керувати проектами та контролювати терміни та якість робіт.
 • Допомагає заступнику директора оперативно отримувати дані про вартість робіт та матеріалів при плануванні бюджетів.
 • Дозволяє виконробу переводити локальні кошториси в календарні плани, організовувати виробництво робіт та контролювати виконання проекта, раціонально використовуючи трудові та матеріальні ресурси.
 • Допомагає майстрам організовувати виробництво визначених видів робіт бригадами.
 • Надає бригадирам можливість швидко формувати бригади, давати завдання та контролювати виконання робіт.
 • Допомагає головному технологу організовувати роботу в календарні плани, вести оперативне керування проектами та контролювати процес виконання робіт.
 • Забезпечує головному механіку контроль всієї механізації на підприємстві.
 • Надає головному енергетику можливість організовувати енергозбереження всіх видів.

Програмний продукт забезпечує:

 • швидке заповнення форм КБ-2, КБ-3 та тижнево-денного графіка виконання робіт;
 • конвертацію локальних кошторисів у календарні плани за кілька хвилин;
 • планування та контроль закупівель, з повним контролем;
 • розподіл матеріалів на об’єкти будівництва в будь-який час;
 • керування персоналом, включаючи ведення кадрового обліку, формування бригад та облік виконаних робіт;
 • контроль будівництва, включаючи план-фактний аналіз календарного плану в розрізі робіт, матеріалів, ресурсів, БМіМ.
Ключові функціональні можливості

Планування ресурсів є важливою складовою будівельного процесу, яка включає в себе забезпечення матеріалами, трудовими ресурсами та БМіМ. Це включає формування потреб в

матеріалах для окремих об’єктів будівництва, оформлення замовлень постачальникам як по проєкту, так і по компанії в цілому, а також контроль за постачанням.

Для ефективного планування календарних планів робіт використовуються різноманітні інструменти, такі як діаграма Ганта, матеріалів і ресурсів, мережева діаграма. Крім того, ведеться календарний план в розрізі проєктів.

Облік виробництва у будівництві передбачає контроль виконання виробничих показників та забезпечення ресурсами. Також ведеться складський облік, включаючи надходження та списання матеріалів, резервування матеріалів по складах будівництва.

Облік будівельно-монтажних робіт включає в себе ведення обліку БМР, приймання субпідрядних робіт та реалізацію БМР з формуванням акту про приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрат. Крім того, ведеться загальний журнал робіт.

У програмному продукті передбачено можливість завантаження кошторису з програмного продукту “АВК 5” у форматі OUTBOX, як окремий проект, і подальше перетворення його на календарний план, а також обмін даними з програмним продуктом “BAS Будівництво. Керування фінансами”, який містить функціональність для ведення бухгалтерського та податкового обліку. Проте, вказані механізми не включені в поставку програмного продукту “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” і їх налаштування здійснюється розробником за окрему плату.

Підсистема "Будівельні машини і механізми"

Ця підсистема дозволяє керувати будівельними машинами та механізмами в компанії. Зокрема, вона надає можливість:

 • оформлювати надходження, переміщення та списання будівельних машин та механізмів;
 • проводити аналіз стану машин та механізмів для забезпечення балансованої їх експлуатації на різних об’єктах;
 • призначати машини та механізми для робіт відповідно до календарного плану;
 • відображати фактичний облік використання машин та механізмів;
 • створювати графіки використання машин та механізмів.
Підсистема "Управління закупівлями"

Програма “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” має можливість автоматизувати процес закупівельної діяльності будівельної організації. Це означає, що вона може створювати графіки поставок матеріалів на основі календарного плану, затвердженого раніше, об’єднувати замовлення на одного постачальника, отримані з різних об’єктів будівництва в “Зведене замовлення постачальнику” і вести роботу з постачальниками.

Програма також забезпечує контроль за забезпеченістю матеріалами на об’єктах будівництва з використанням звіту “Аналіз потреб в матеріалах” і контролює формування потреб в матеріалах відповідно до графіка виконання робіт на об’єкті з використанням звіту “Плани постачань матеріалів”.

Підсистема "Керування запасами"

Програмне рішення “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” дозволяє автоматизувати управління матеріальними запасами будівельної організації та виконувати всі необхідні операції з матеріалами. Зокрема, система надає можливість резервувати матеріали на складах для виконання календарного плану. Наприклад, матеріали, які заплановані на поточний період, додаються до документа “Вимога-накладна” на підставі “Плану поставок матеріалів”. При цьому система знімає з резервування ті позиції, які були зарезервовані раніше для даного об’єкта будівництва за допомогою документа “Резервування матеріалів”.

Підсистема контролю матеріального потоку дозволяє отримувати комплексний аналітичний звіт, який складається з наступних елементів:

 • “Відомість по матеріалам на складах”;
 • “Картка руху матеріалів”;
 • “Залишки матеріалів на складах”;
 • “Витрати матеріалів”;
 • “Матеріальний звіт”.
Підсистема "Управління будівництвом"

В даній підсистемі можна виконувати наступні функції:

 • Створення календарних планів робіт з можливістю встановлення будь-якої ієрархії (фаз, груп, підгруп) для великої кількості об’єктів будівництва.
 • Створення оперативних планів робіт згідно з затвердженим календарним планом.
 • Призначення та відображення логічних зв’язків між роботами, можливість відображення затримок за часом і обсягом.
 • Створення мережевих діаграм з визначенням розрахункових періодів виконання робіт і виділенням критичних робіт.
 • Створення тижнево-добових графіків робіт за будь-який проміжок часу.
 • Створення завдань на виконання робіт для бригад і підрядних організацій.
 • Ведення обліку фактичного виконання робіт за календарним планом.
 • Заповнення актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3).
 • Ведення обліку фактично витрачених матеріалів за роботами та об’єктами будівництва і створення звіту (форма М-29).
 • Створення загального журналу робіт та журналу обліку виконаних робіт.
 • Створення документа “Акт прихованих робіт” та друк “Акту огляду прихованих робіт”.
 • Створення звіту про виконання календарного плану робіт з аналізом виконання та прогнозуванням термінів подальшого ходу робіт (як в розрізі одного об’єкта будівництва, так і всіх об’єктів організації).
 • Створення звітів про ступінь участі співробітників організації в роботах
 • Створення звіту про участь підрядних організацій в будівництві.
 • Подання інформації про плани робіт у візуальному форматі, включаючи графічний опис критичних завдань.
 • Ведення обліку виробництва готової продукції та розрахунок собівартості, зокрема за матеріальними витратами.
 • За допомогою форми М-29 облік списання матеріалів по об’єктах будівництва проводиться в двох режимах: середня вартість та метод ФІФО, залежно від обраної облікової політики.
 • Оцінка витрат на виконання робіт, здійснених власними силами та залученням субпідрядних організацій, з метою аналізу ефективності використання ресурсів та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
 • Оцінка витрат на субпідрядні роботи на окремих об’єктах будівництва та їх порівняння для забезпечення ефективності використання коштів.
Підсистема "Управління персоналом"

У програмному продукті “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” є функціонал для кадрового обліку, включаючи можливість ведення “Штатного розкладу співробітників організації” та документів, пов’язаних з рухом персоналу:

 • “Прийом на роботу в організацію”
 • “Кадрове переміщення в організації”
 • “Звільнення з організації”
Робота з розподіленими інформаційними базами

У рішенні передбачені плани обміну даними для розподілених інформаційних баз.

Автоматичне оновлення

У відповідному програмному рішенні включена функція “Помічник оновлення конфігурації”, який надає можливість користувачам отримувати інформацію про найновіші оновлення, що розміщені на сайті підтримки в Інтернеті, і автоматично встановлювати їх. Якщо файл оновлення вже завантажений, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (.cfu) або файлу постачання конфігурації (.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

Окрім самої програми, необхідно також придбати ліцензії на відповідну кількість користувачів, які будуть працювати в програмі. В даному розділі представлені всі наявні варіанти ліцензій для використання вказаної конфігурації.

BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900002395266
6 000 

Додати в кошик

BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900002395273
20 400 

Додати в кошик

BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900002395280
38 400 

Додати в кошик

Для використання даної конфігурації необхідно також придбати ліцензії на використання платформи.

1 користувацька ліцензія на платформу вже включена в комплект поставки.

BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900001878258
4 200 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900001878265
14 400 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900001878272
27 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Артикул: 2900001878289
51 600 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
Артикул: 2900001878296
126 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
Артикул: 2900001878302
222 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
Артикул: 2900001878319
660 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
Артикул: 2900001878326
1 092 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 32
Артикул: 2900001878333
30 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 64
Артикул: 2900001878340
51 600 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер МІНІ
Артикул: 2900001878357
12 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце 
Артикул: 2900001995931
7 200 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць 
Артикул: 2900001995948
24 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць 
Артикул: 2900001995955
44 400 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць 
Артикул: 2900001995962
84 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць 
Артикул: 2900001995979
201 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць 
Артикул: 2900001995986
372 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць 
Артикул: 2900001995993
1 092 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць 
Артикул: 2900001996006
1 800 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць 
Артикул: 2900001996013
3 612 000 

Додати в кошик

Ліцензія КОРП на сервер 64
Артикул: 2900001996020
108 000 

Додати в кошик

ІТС – це найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами для автоматизації бізнесу – довідники, методики, посібники, консультації щодо використання програм та законодавства.

Придбання ІТС є обов’язковим при купівлі будь-якої програми для автоматизації бізнесу.

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4
Артикул: Невідомо
6 960 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4 із щомісячною оплатою (перші 8 місяців)
Артикул: Невідомо
1 200 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 24 місяці
Артикул: Невідомо
23 760 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 12 місяців
Артикул: Невідомо
7 920 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 6 місяців
Артикул: Невідомо
4 680 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО із щомісячною оплатою
Артикул: Невідомо
792 

Додати в кошик

ІТС Бухгалтерський
Артикул: Невідомо
7 080 

Додати в кошик

Прорахувати вартість
впровадження на
Вашому підприємстві.

Рекомендовані продукти

BAS Будівництво. Бухгалтерія
Галузь
 • Будівництво та нерухомість
Лінія продуктів
 • BAS
Призначення
 • Бухгалтерський облік
 • Бюджетування
 • Розрахунок заробітної плати
 • Управління грошовими засобами
 • Управління основними засобами
 • Управління персоналом (HRM)
 • Облік податків
10 800 24 000 
Відкрити
BAS Будівництво. ERP
Галузь
 • Будівництво та нерухомість
Лінія продуктів
 • BAS
288 000 
Відкрити
BAS Будівництво. Керування фінансами
Галузь
 • Будівництво та нерухомість
 • Фінансовий сектор
Лінія продуктів
 • BAS
18 000 48 000 
Відкрити
Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .