КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

BAS АГРО. Комплексне управління підприємством
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством

Рішення є комплексним інструментом, що охоплює основні контури управління та обліку, зокрема планування, оперативний контроль виконання робіт, стан активів, матеріальних та фінансових ресурсів, аналіз діяльності. Програма дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності середніх та великих аграрних підприємств, що займаються рослинництвом, тваринництвом, зберіганням, доробкою та переробкою (з урахуванням кількісних та якісних показників) та реалізацією сільськогосподарської продукції.

39 000 150 000 
Очистити
Кількість:
Категорія:
Артикул: Невідомо
Опис
 • Опис
 • Додаткові ліцензії
 • Ліцензії на платформу
 • Підтримка ІТС
 • ІТС галузевий
Детальніше про товар

Прикладне рішення “BAS АГРО. Комплексне управління підприємством” розроблено на базі типового рішення “BAS Комплексне управління підприємством” і містить всю функціональність цього продукту. До базової функціональності типового рішення додано підсистеми, що призначені для автоматизації діяльності сільськогосподарських підприємств. Підсистеми об’єднані у модулі.

Модуль "Рослинництво"

Модуль “Рослинництво” містить у собі підсистеми “Техніко-економічне планування”, “Структуру посівних площ”, які дозволяють планувати собівартість майбутнього врожаю, описувати структуру полів, відображати факт виконання робіт на полях (посів, збирання врожаю, загибель). Для розподілу загальновиробничих витрат додано метод розподілу “Згідно посівних площ”. Повноцінно вести облік орендованих земель дозволити підсистема “Оренда землі”. На підставі сформованих документів підсистеми формується звітність сільськогосподарських підприємств, така як “Декларація платника єдиного податку 4 групи”. Крім цього суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору утримані з пайовиків будуть відображені в Об’єднаній звітності.

Структура посівних площ та робіт
До програми додано наступні можливості:

 • Облік витрат у розрізі: рік урожаю, культура
 • Можливість описувати структури полів та їх характеристики
 • Здійснення розподілу посівних площ (можливість використовувати оптимальний розподіл за сівозмінами)
 • Використання лімітно-забірних карт (списання насіння, списання ЗЗР)
 • Можливість відображення загибелі (в т.ч. перенесення витрат як частично, так і повністю)
 • Відображення операцій зі збирання врожаю (враховуючи звільнення площі по полях)
 • Аналіз зайнятості посівних площ
 • Аналіз витрат з полів

Розрахунки з пайовиками
Функціональні можливості продукту дозволяють автоматизувати облік орендованих земельних ділянок та взаєморозрахунки з орендної плати:

 • Деталізований облік договорів про паї з фізичними та юридичними особами за територіальною належністю, даними про державну реєстрацію та видами земель
 • Нарахування орендної плати за паями
 • Відображення взаєморозрахунків з пайовиками грошовими та негрошовими засобами
  Отримання даних про стан підписання договорів
 • План-фактний аналіз нарахувань орендної плати за паями у розрізі договорів
 • Усі операції виконуються у спеціалізованих робочих столах.

Планування в рослинництві
Підсистема планування базується на простих та зрозумілих принципах побудови технології, технологічної карти та планової калькуляції.

У користувача є можливість формувати необмежену кількість технологій за різними комбінаціями культури попередника і поточної культури, та використовувати їх для формування технологічних карток вже за відповідними полями, роками врожаю. Технологічна карта акумулює потреби в роботах, матеріалах та визначає плановий випуск продукції.

Для визначення планової вартості витрат на культуру, користувачеві необхідно сформувати планову калькуляцію, яка вже містить сумовий вираз визначених витрат згідно з технологічними картками. У плановій калькуляції можна вказати прямі та постатейні витрати.

Основна мета – отримання план-фактної звітності досягається методом використання даних затверджених планових калькуляцій та даних щодо фактичних витрат на вирощування тієї чи іншої культури на конкретному полі, визначеного року врожаю.

Для централізованого управління розроблено робочий стіл, в якому користувач може додавати, видаляти, змінювати, технологічні картки за визначеною структурою посівних площ.

Управління автотранспортом
Також цей модуль надає доступ до підсистеми “Управління автотранспортом”, в якій є можливість вести облік автотранспорту підприємства, його обслуговування, а також планувати зайнятість техніки.

Модуль "Тваринництво"

Модуль “Тваринництво” представлено підсистемою “Тваринництво КРС” яка дозволяє вести облік та рух тварин, надої молока та використання кормів.

Тваринництво ВРХ
Підсистема містить основні блоки:

 • облік та рух тварин
 • облік кормів
 • облік молока

У системі є можливість контролювати різноманітні показники, зокрема норми годування, жирність молока, вміст білка в молоці та ін.

Функціональність блоку “догляд за тваринами” дає можливість фіксувати дані щодо здійснення ветеринарних заходів, описувати схеми лікування для груп тварин, акумулювати дані про фізіологічний стан тварин.

Щодо особливостей відображення “руху тварин” на фермі, у системі передбачені наступні можливості: фіксація надходжень біологічних активів (БА), переведення БА, зважування БА, відображення операції з оприбуткування приплоду, відображення забою БА, падіжу тварин на фермі. Є можливість відобразити операції з реалізації БА, повернення від покупця, повернення постачальнику БА.

На основі внесених даних про поголів’я, сформованих раціонів, розрахунку кормоднів у системі є можливість оцінити загальну потребу в кормах. За потреби можна зафіксувати бажану рецептуру комбікорму.

Управління автотранспортом
Також цей модуль надає доступ до підсистеми “Управління автотранспортом”, в якій є можливість вести облік автотранспорту підприємства, його обслуговування, а також планувати зайнятість техніки.

Модуль "Елеватор"

Модуль “Елеватор” допомагає автоматизувати всі операції з руху зерна: приймання, очищення, сушіння, переоформлення, переміщення, переробка, підробіток та вивіз. Розрахувати вартість послуг елеватора з навантаження та розвантаження зерна, доведення до базисних кондицій, зберігання, зважування, визначення якості.

Кількісно-якісний облік. Елеватор
Підсистема дозволяє автоматизувати кількісно-якісний облік зерна на підприємстві.

Розроблено робочі місця вагової, лабораторії, бухгалтера з зерна та розрахунків з клієнтами.

Основними завданнями вагаря, що автоматизовані, є:

 • Контроль зважування автомобілів на автомобільних вагах
 • Оформлення первинних документів за фактом проходження автотранспортом вагової
 • Ведення журналу реєстрації зважувань за певною формою

Автоматизовані такі ділянки роботи лабораторії:

 • Визначення якісних характеристик зерна та готової продукції з оформленням документа “Лабораторний аналіз”
 • Ведення журналів лабораторних аналізів
 • Введення документів кількісно-якісного перетворення зерна

Управління відносинами з власниками зерна:

 • Облік договорів на постачання сировини, надання послуг елеватором та реалізація продукції
 • Автоматичний розрахунок послуг елеватора (приймання, сушіння, підробка, зберігання, переоформлення, відвантаження)
 • Оформлення актів-розрахунків по зерну з контрагентами
 • Оформлення наказів на відвантаження та облік продукції

Управління автотранспортом
Також цей модуль надає доступ до підсистеми “Управління автотранспортом”, в якій є можливість вести облік автотранспорту підприємства, його обслуговування, а також планувати зайнятість техніки.

Підсистема "Управління автотранспортом"

Підсистема “Управління автотранспортом” забезпечує оперативний облік транспортних засобів та їх робіт і доступна в модулях: Рослинництво, Тваринництво, Елеватор.

Документи підсистеми призначені для реєстрації операцій з транспортними засобами – прийняття до обліку, заправка, виконання робіт:

 • Облік робіт авто- та сільськогосподарського транспорту
 • Основні розрізи обліку транспортних засобів: модель, вид, підвид транспорту
 • Можливість обліку паливно-мастильних матеріалів, шин, акумуляторних батарей
 • Робота із заявками на транспортний засіб
 • Формування нарядів на роботі
 • Облік шляхових листів
 • Розрахунок заробітної плати водіїв
 • Розрахунок фактичної собівартості виконаних робіт транспортним засобом
Управління персоналом та розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням усіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань у цій галузі користувачам надаються такі можливості:

 • робота з персональними даними співробітників
 • облік руху кадрів та зайнятості персоналу організацій та отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
 • організація роботи зі штатним розкладом
 • робота з договорами підряду
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
 • використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника під час розрахунку винагород за працю
 • розрахунок утримань із заробітної плати, зокрема за виконавчими документами
 • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
 • отримання уніфікованих звітних форм
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої
  Основні інновації рішення:
 • Аналіз ефективності управління персоналом
 • Розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників
 • Комплекс розрахунків з персоналом
 • Гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули
 • Аналіз фонду оплати праці
 • Розрахунок і нарахування резерву відпусток
 • Розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати
Управління виробництвом

Потреба до виробництва відображається планами виробництва, що складаються на конкретні годинні періоди виконання (відповідно до обраного сценарію планування: рік, квартал, місяць, тиждень тощо). Планування напівфабрикатів, що використовуються для випуску продукції, відбувається з урахуванням загальної виробничої тривалості їх виготовлення. За даними планів виробництва формується потреба на забезпечення та купівлю матеріалів. Підтримується цільове забезпечення та передача матеріалів у виробництво для випуску продукції під конкретне замовлення клієнта.

Підтримується виробничий облік з фіксацією випуску готової продукції, виконання робіт. Нормативна потреба випусків у матеріальних та трудових ресурсах описується ресурсними специфікаціями. Дані ресурсних специфікацій використовуються для розрахунку собівартості випущеної продукції, виконаних робіт.

Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців і дозволяє оформити багатопередільні безнапівфабрикатні виробничі процеси, сформувати унікальну собівартість окремих партій випуску.

Управління витратами та розрахунок собівартості

Продукт дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками та споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат та розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

Класифікація можливих до застосування ресурсів:

 • товари (матеріальні ресурси у кількісно-вартісній оцінці)
 • роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу)
 • послуги (послуги виключно у вартісному вираженні)

Продукт підтримує роздільний облік витрат за видами податкової діяльності.

Підсистема управління витратами забезпечує:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах у натуральному та вартісному вимірі
 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду у необхідних розрізах
 • різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період
 • надання даних про структуру собівартості випуску

Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Даний аналіз істотно підвищує наочність та контроль обґрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

Основні інновації рішення:

 • Роздільний облік витрат за видами діяльності
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями
 • Розподіл витрат за напрямами діяльності
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат
 • Покращений майстер закриття місяця
Управління продажами

У програмі “BAS Комплексне управління підприємством” реалізовано функціональність роботи з комерційними пропозиціями. Комерційні пропозиції дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом з визначення складу та умов продажу. Використовується функціональність замовлення як “центру управління” всіма наступними діями з його обробки. Введені статуси замовлення (“не підтверджено”, “до оплати”, “до забезпечення”, “до відвантаження”), що описують етапи проходження замовлення.

На різних етапах замовлення може виступати як розпорядження на забезпечення, на відвантаження, на оформлення документів. Контроль виконання розпоряджень ведеться з деталізацією до строку замовлення.

Підсистема надає можливість вказати графік оплати на замовлення клієнта (як в частині авансових платежів, так і з погашення дебіторської заборгованості). Графік може формуватися з урахуванням обраного календаря. Це дозволяє планувати надходження виторгу на кожен день, контролювати дотримання клієнтом погоджених термінів оплати, виділяти протерміновану дебіторську заборгованість. Система дозволяє класифікувати протерміновану заборгованість у розрізі інтервалів глибини протермінованості.

Ведеться облік планової та фактичної заборгованості у розрізі замовлень, термінів оплати та документів розрахунків. Робота користувачів із заборгованістю істотно упрощена: ручне рознесення платежів, що надійшло, виконується тільки за замовленнями, розподіл за іншими аналітичними розрізами виконується автоматично у фоновому режимі.

Аналогічно продажам реалізована робота із замовленнями постачальникам та ведення взаєморозрахунків з купівель.

Основні інновації рішення:

 • Управління ефективністю процесів продажу та угод з клієнтом
 • Воронка продажів
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, оферти
 • Самообслуговування клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • Моніторинг стану процесів продажів
 • Планування використання автотранспорту
 • Імовірнісна оцінка прогнозу продаж
 • Роздільний облік у розрізі партнерів (управлінський облік) та контрагентах (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Інвентаризація взаєморозрахунків
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків
Управління взаємовідносинами з клієнтами

У продукті реалізовано управління процесами продажу: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З цією метою застосовується механізм бізнес-процесів, який автоматично відстежує маршрут процесу та формує завдання виконавцям. Крім цього, реалізований упрощений режим управління процесом продаж з “ручним” переміщенням по етапах. Допускаються різні види процесів з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів – регламентів, інструкцій, шаблонів документів тощо, необхідних під час відпрацювання процесу. Система накопичує статистику виконуваних процесів, дозволяє розраховувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату (“воронка продажів”) та проводити аналіз “вузьких місць” процесів.

Усі продажі (“угоди”), що почалися, реєструються в системі. Вони об’єднують в єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі в процесі підготовки та виконання продаж – електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли тощо. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажу. Система дозволяє реєструвати та аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їх зв’язки. На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність її успішного здійснення. Таким чином, система автоматизує та підтримує не тільки стадію продаж, але і підготовку продажів. Крім цього, система дозволяє аналізувати угоди, що не відбулися, що необхідно для удосконалення роботи відділу продажу.

Розділені списки контрагентів у розумінні регламентованого обліку (юридичних та фізичних осіб) та об’єктів бізнес-взаємодій (клієнтів, постачальників, конкурентів тощо). Це дозволяє вести облік продажів та історії відносин не тільки у розрізі “формальних”, юридичних контрагентів, а й у розрізі компаній-група юридичних осіб, самостійно працюючих підрозділів контрагентів тощо. Підтримується ведення інформації про контактні особи компаній-партнерів, про зв’язки між партнерами.

Основні інновації рішення:

 • Формування стратегії відносин з партнерами
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами
 • Досьє клієнта, партнера
 • Картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів
 • Претензійна робота
 • Моніторинг виконання угод
 • BCG-аналіз
 • Порівняльний аналіз показників роботи менеджерів
Управління купівлями

Продукт забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень щодо поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на купівлю та забезпечення чіткої організації взаємодії з постачальниками.

Функціональність підсистеми включає:

 • оперативне планування купівель на підставі планів продажу та невиконаних замовлень покупців
 • оформлення замовлень постачальникам та контроль їхнього виконання
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами та рядками поставок
 • підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів
 • аналіз потреб складу та виробництва у товарах, готовій продукції та матеріалах
 • наскрізний аналіз та встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів та замовленнями постачальникам
 • аналіз наслідків, які можуть спричинити невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопоставка товарів чи матеріалів)
 • планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів та зарезервованих ТМЦ на складах
 • підбір оптимальних постачальників товару за їхньою надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, запропонованими умовами доставки, територіальним або іншими довільними ознаками та автоматичне формування замовлень для них
 • складання графіків поставок та графіків платежів

Основні інновації рішення:

 • Управління закупівельною діяльністю
 • Бізнес-процеси складних купівель
 • Контроль умів поставок
 • Розширений аналіз та вибір постачальників за цінами та умовами
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ
 • Контроль та аналіз забезпечення потреб у номенклатурі
Управління складом і запасами

Для керування складом може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження та надходження незалежно. Складські ордери виписуються строго на підставі документів, розпоряджень, якими можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може бути цілком “від електронних розпоряджень”.

У підсистемі передбачено адресне зберігання товарів, тобто ведення залишків товарів у розрізі “місць зберігання” (комірок, полиць, стелажів), та упаковок товару. Система дозволяє керувати розкладкою товару за місцями зберігання під час надходження, збиранням з місць зберігання під час відвантаження, переміщенням та розукомплектацією товару. Алгоритми, закладені у програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання для розміщення та збирання, слідкуватимуть за відсутністю колізій у разі великої інтенсивності складських операцій.

Підсистема дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських комірок та визначати порядок обходу складських комірок, наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача та для ручного відбору товарів співробітником складу. Для відбору товарів можна задати різні стратегії відбору, щоб забезпечити оптимізацію розміщення товарів у комірках. Наприклад, при відборі товарів звільняти в першу чергу ті комірки, де товар зберігається у мінімально достатньому обсязі. Це дозволить звільнити комірки для розміщення товарів, що щойно надійшли. Механізм попереджуючого підживлення комірок адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору під час відвантаження товарів зі складу. Адресне зберігання товарів можна використовувати опціонально. Крім нього підтримується довідкова прив’язка місць зберігання товару.

У програмі реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахування залишків у місцях зберігання, роздільне відображення надлишків та нестач в оперативному та фінансовому обліку.

Прикладне рішення дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів у разі переміщення товарів між складськими приміщеннями. Доставка товарів може здійснюватися безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або за допомогою транспортної компанії (перевізника). Завдання на перевезення формуються з урахуванням зони доставки, порядку об’їзду адреси доставки, а також вантажопідйомності транспортного засобу.

Основні інновації рішення:

 • Складна ієрархічна структура складів
 • Управління адресним складом
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб
 • Облік багатооборотної тарі
 • Управління інвентаризацією товарів
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
 • Розрахунок прогнозованого попиту
 • Товари на складах за строками придатності
 • Управління доставкою
 • Товарний календар
Технологічні переваги

“BAS Комплексне управління підприємством” розроблено на новітній технологічній платформі Business Automation Framework, яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи
 • організувати роботу з системою через Інтернет, у режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), зокрема у “хмарному” режимі
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань

Механізм функціональних опцій, реалізований у системі “BAS Комплексне управління підприємством”, дозволяє “вмикати” або “вимикати” різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни продукту).

"BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом"

Модуль до рішень BAS для автоматизації галузевих процесів управління та обліку на підприємствах громадського харчування: мережах підприємств харчування різних форматів та концепцій, ресторанних холдингах, кейтерингових компаніях та операторах харчування, столових та буфетах при підприємствах різного профілю, цехах з виробництва кондитерських виробів, напівфабрикатів та кулінарії , а також інших підприємствах харчування.

Окрім самої програми, необхідно також придбати ліцензії на відповідну кількість користувачів, які будуть працювати в програмі. В даному розділі представлені всі наявні варіанти ліцензій для використання вказаної конфігурації.

BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 1 р.м.
Артикул: 2900003605760
4 200 

Додати в кошик

BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 5 р.м.
Артикул: 2900003605777
14 400 

Додати в кошик

BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 10 р.м.
Артикул: 2900003605784
27 000 

Додати в кошик

BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 20 р.м.
Артикул: 2900003605791
48 000 

Додати в кошик

BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 50 р.м.
Артикул: 2900003605807
120 000 

Додати в кошик

BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 100 р.м.
Артикул: 2900003605821
225 000 

Додати в кошик

Для використання даної конфігурації необхідно також придбати ліцензії на використання платформи.

1 користувацька ліцензія на платформу вже включена в комплект поставки.

BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900001878258
4 200 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900001878265
14 400 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900001878272
27 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Артикул: 2900001878289
51 600 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
Артикул: 2900001878296
126 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
Артикул: 2900001878302
222 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
Артикул: 2900001878319
660 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
Артикул: 2900001878326
1 092 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 32
Артикул: 2900001878333
30 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 64
Артикул: 2900001878340
51 600 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер МІНІ
Артикул: 2900001878357
12 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце 
Артикул: 2900001995931
7 200 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць 
Артикул: 2900001995955
44 400 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць 
Артикул: 2900001995948
24 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць 
Артикул: 2900001995962
84 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць 
Артикул: 2900001995979
201 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць 
Артикул: 2900001995986
372 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць 
Артикул: 2900001995993
1 092 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць 
Артикул: 2900001996006
1 800 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць 
Артикул: 2900001996013
3 612 000 

Додати в кошик

Ліцензія КОРП на сервер 64
Артикул: 2900001996020
108 000 

Додати в кошик

ІТС – це найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами для автоматизації бізнесу – довідники, методики, посібники, консультації щодо використання програм та законодавства.

Придбання ІТС є обов’язковим при купівлі будь-якої програми для автоматизації бізнесу.

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4
Артикул: Невідомо
6 960 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4 із щомісячною оплатою (перші 8 місяців)
Артикул: Невідомо
1 200 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 24 місяці
Артикул: Невідомо
23 760 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 12 місяців
Артикул: Невідомо
7 920 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 6 місяців
Артикул: Невідомо
4 680 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО із щомісячною оплатою
Артикул: Невідомо
792 

Додати в кошик

ІТС Бухгалтерський
Артикул: Невідомо
7 080 

Додати в кошик

ІТС Галузевий призначений для супроводу користувачів певних галузевих і спеціалізованих рішень.

ІТС Галузевий 1 категорії на 12 місяців
Артикул: Невідомо
4 860 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 12 місяців (схема 8+4)
Артикул: Невідомо
3 240 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 6 місяців
Артикул: Невідомо
2 592 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 3 місяці
Артикул: Невідомо
1 404 

Додати в кошик

ІТС Галузевий 1 категорії на 1 місяць
Артикул: Невідомо
648 

Додати в кошик

Прорахувати вартість
впровадження на
Вашому підприємстві.

Рекомендовані продукти

BAS Будівництво. Керування фінансами
Галузь
 • Будівництво та нерухомість
 • Фінансовий сектор
Лінія продуктів
 • BAS
18 000 48 000 
Відкрити
BAS Будівництво. ERP
Галузь
 • Будівництво та нерухомість
Лінія продуктів
 • BAS
288 000 
Відкрити
Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .