ЦБТ: Управління корпорацією 1.3 - купить в Украине, цена на CBT
icons
Робимо бізнес успішніше
(044) 500-15-15
Киев
Skype
.
В кошику позицій  0  на сумму (грн)  0
Контакты
4 5
ЦБТ: Управління корпорацією 1.3

ЦБТ: Управління корпорацією 1.3

99 000 грн
Спільно
Розповісти друзям:

 


Конфігурація "ЦБТ:УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ" - продукт, що дозволяє побудувати єдину інформаційну систему для управління великими компаніями і різними видами бізнесу.

Ми розвиваємо "ЦБТ: Управління корпорацією", грунтуючись на досвіді впровадження західних ERP - систем і типових конфігурацій 1С. За основу взята конфігурація 1С:"Управління виробничим підприємством", ми зберігаємо і розвиваємо усі можливості базової конфігурації. При додаванні нових можливостей ми контролюємо цілісність рішення і прагнемо додавати тільки універсальні механізми, які не спотворюють, а доповнюють схему роботи продукту.

У основі нашого рішення лежить базовий принцип застосування єдиної конфігурації в усіх підрозділах підприємства. Програма спроектована таким чином, що може використовуватися службами продажів, складської і транспортної логістики, виробничими підрозділами, фінансово-обліковими центрами і видаленими філіями. Застосування універсальних механізмів дозволяє стандартизувати і уніфікувати схему роботи усіх підрозділів.

Підсистема підтримки розподілених баз даних і консолідації дозволяє побудувати цілісну інформаційну систему корпорації, в якій користувачі отримують оперативний доступ до інформації про усі процеси на будь-якому з підрозділів.

Широка область застосування і правильна побудова універсального рішення дозволяють продукту динамічно розвиватися і збирати в собі кращий досвід усіх наших клієнтів.

 

Підсистема "Корпоративні фінанси" дозволяє централізувати фінансові потоки підрозділів і спростити трансфертну політику між ними. Завдяки цій підсистемі можливо формувати укрупнену фінансову звітність усієї корпорації.

 

Підсистема "Консолідація" дозволяє акумулювати тільки змінені управлінські дані підрозділів в центральному фінансовому підрозділі, використовуючи укрупнену аналітику управлінського бухгалтерського обліку.

 

Підсистема "Управлінська бухгалтерія" реалізує можливість ведення подвійного запису за управлінськими даними і дозволяє формувати управлінський баланс як для усього підприємства, так і для внутрішніх центрів фінансової відповідальності.

 

У підсистемі "Розширене бюджетування" реалізовані механізми розподілу витратних статей проекту бюджету руху грошових коштів по формах і днях. Розроблена можливість формування уточненого бюджету і відображення коригування факту використання грошових коштів.

 

Підсистема "Розподілені бази даних" дозволяє використовувати гнучку схему налаштувань обміну між інформаційними базами з оптимізацією черги пакетів даних для передачі в регламентному режимі.

 

Підсистема "Складської логістики" надає механізми роботи з адресною схемою зберігання, враховуючи форм-фактор серій продукції, з резервуванням продукції на рівні осередків.

 

У підсистемі "Транспортна логістика" реалізована можливість формування маршрутів на доставку з визначенням оптимального шляху, розрахунку вартості перевезення. Також реалізований механізм диспетчеризації транспортних засобів при завантаженні і відвантаженні.

 

Підсистема "Управління завантаженням устаткування" дозволяє оптимально настроїти і контролювати завантаження виробничого устаткування з можливістю оперативної зміни план-графіка робіт.

 

Підсистема "Управління якістю" дозволяє контролювати якість продукції, виділяти в окремі групи, визначати прострочену продукцію, встановлювати обмеження на використання.

 

WEB- інтерфейс дозволяє здійснювати роботу в системі обліку за допомогою мережі Internet. Реалізована можливість формування замовлень покупців і формування бюджетних заявок.

 

Підсистема "Мобільної торгівлі через КПК" дозволяє працювати з даними облікової системи, використовуючи КПК. Реалізований контур збору замовлень покупця, аналізу доступних залишків продукції на складах, звіряння взаєморозрахунків.

 

У підсистемі "CRM" реалізована можливість контролю виконання і формування плану робіт з клієнтами, використовуючи різні шаблони дій.

Расчет заработной платы


 • Были улучшены и доработаны отчеты подсистемы.
 • Изменен и доработан отчет «Расчетная ведомость», позволяет теперь выводить данные о начислениях и удержаниях в разрезе видов расчета, а также дополнительную информацию по коэффициентам, влияющим на оклад.
 • В расчетную ведомость по управленческой зарплате добавлена возможность группировки по подразделениям, сортировка и отбор по подразделениям, сотрудникам и т.п.
 • Реализована возможность начислять зарплату сотруднику при работе в различных подразделениях
 • Добавлена дополнительная отчетность по сотрудникам для использования менеджерами по персоналу:
  • движение сотрудников,
  • родственники сотрудников,
  • отчетность по поощрениям и взысканиям сотрудников,
  • количество использованных отпускных дней в рабочем периоде.
 • Разработана система учета и начисления сдельной заработной платы с возможностью гибкой настройки на основании любых данных, зарегистрированных в системе. (Например, грузчикам может быть рассчитана доплата за погрузку в зависимости от веса продукции по одним группам продукции, и количества поддонов по другим).
 • Реализована возможность настройки формирования проводок по сотрудникам в бухгалтерский и управленческий учет общими суммами или детально по каждому сотруднику. Во втором случае добавлена аналитика ведения расчетов с персоналом по периоду начисления.Добавлена возможность гибкой настройки схем формирования проводок для разрезов: подразделение, должность, вид начисления.
 • Реализована возможность оперативно изменять фактическое место работы сотрудника путем изменения его данных в табеле (без участия кадровых документов), с дальнейшим расчетом заработной платы исходя из фактических данных.
 • Реализована функциональность по переносу регламентированных начислений/удержаний в упр.учет в разрезе каждого вида начислений/удержаний.
 • Регламентированная отчетность поддерживается в актуальном виде.
 • Разработаны доп.отчеты по управлению персоналом, управлению фондом оплаты труда, контролю начислений, контролю формирования бухгалтерских проводок.

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ

 • В регламентированном учете раздел постоянно обновляется согласно изменениям в законодательства.
 • Реализован документ «Табель учета рабочего времени».
 image071_.png
 • В документе имеется возможность указывать до 8-ми видов времени в один день.
 • Реализована возможность формировать ежедневные табеля, а на их основании сводные за месяц.
 • Реализован механизм изменения Взносов и Взносов на ФОТ в середине расчетного периода.
 • Реализована возможность регистрации внутренних совместителей с занятием штатной ставки и ее отслеживание.
 • Расширена аналитика справочника Должности и Должности организаций: добавлен справочник «Разряды, классификаторы должностей». Данная аналитика проведена по всем документам кадрового учета – от штатного расписания до кадровых приказов.
 • Реализован механизм учета доходов в натуральной форме.
 • Добавлена возможность сдельно-почасовой оплаты труда.
 • В регламентированном учете реализована возможность более гибко настраивать правила формирования бухгалтерских проводок по видам начислений. Привязка производится по месту работы работника. Особенно это важно при многократных перемещениях работников в течении расчетного периода между различными подразделениями.
 • Доработан кадровый учет и расчет праздничных и выходных дней, сверхурочных часов в регламентированном учете.
 • Исправлен механизм отражения заработной платы в управленческом контуре.
 • Имеется возможность для выгрузки данных по начисленной зарплате на карточки в банк.
 • Добавлена возможность отнесения рабочей смены сменного графика в день окончания смены.
 • Исправлен функционал по расчету больничных: для сменных графиков: четко расчитывается количество часов болезни согласно переходу между сутками.
 • Реализована возможность оперативно изменять фактическое место работы сотрудника путем изменения его данных в табеле(без участия кадровых документов), с дальнейшим расчетом заработной платы исходя из фактических данных.

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

 

 • Реализован документ «Табель учета рабочего времени», работающий как для регламентированного, так и для управленческого учета.
 • В документе имеется возможность указывать до 8-ми видов времени в один день.
 • Реализована возможность формировать ежедневные табеля, а на их основании сводные за месяц.
 • Реализована возможность регистрации внутренних совместителей с занятием штатной ставки и ее отслеживание.
 • Расширена аналитика справочника Должности и Должности организаций: добавлен справочник «Разряды, классификаторы должностей». Данная аналитика проведена по всем документам кадрового учета – от штатного расписания до кадровых приказов.
 • Реализован механизм учета доходов в натуральной форме.
 • Добавлена возможность сдельно-почасовой оплаты труда в обеих формах учета.
 • Добавлена функциональность системы мотивации(премирование) в упр.учете на основании различных показателей эффективности.
image072_.png
 • Добавлена возможность расчета праздничных и выходных дней, сверхурочных часов в управленческом учете.
 • Добавлены документы по расчету больничных листов и отпускных.
 • Имеется возможность для выгрузки данных по начисленной зарплате на карточки в банк.
ЦБТ: Управление корпорацией 1.3
99 000 грн

Відео
Документи
Инна, менеджер по продажам
Дата: 09.02.2015
Инна, менеджер по продажам
В СРМ есть возможность авторассылки писем и смс?

Щоб залишати коментарі потрібно авторизуватися.
Комплексная автоматизация ООО «Союз Украина»
Наименование организации: ООО «Союз Украина»
Населенный пункт: Киев
Отрасль: Сельское хозяйство
Общее число автоматизированных рабочих мест: 20
Відгуки
Комплексная автоматизация МП ООО «Фирма ЛИЯ» на базе системы «ЦБТ:Управление корпорацией»
Наименование организации: МЧП ООО "Фирма ЛИЯ"
Населенный пункт: Донецк
Отрасль: Розничная торговля
Общее число автоматизированных рабочих мест: 120
Команда проекта: Попов, Байсен, Выпасняк, Одарич
Відгуки
ОАО «Дружковский хлебозавод» выпекает хлеб при помощи «ЦБТ: Управление корпорацией»
Наименование организации: ГК «Хлебодар»
Населенный пункт: Дружковка (Донецкая обл.)
Отрасль: Производство
Общее число автоматизированных рабочих мест: 30
Відгуки
Автоматизация ЗАО «СЛАВОЛИЯ» на базе «ЦБТ:Управление корпорацией»
Наименование организации: ЗАО «Славолия»
Населенный пункт: Донецк
Общее число автоматизированных рабочих мест: 30
Команда проекта: Евдокимов, Выпасняк, Байсен
Відгуки
Автоматизация корпорации «Биосфера» на базе «Управління виробничим підприємством» и «ЦБТ: Управление корпорацией»
Наименование организации: Корпорация «Биосфера»
Населенный пункт: Днепропетровск
Отрасль: Производство
Общее число автоматизированных рабочих мест: 150
Команда проекта: Попов, Байсен, Выпасняк, Одарич
Відгуки


(0)
закрити

Контактна інформація

Пн - Пт   9 - 19
Сб - Вс   вихідний

Київ: (044) 500 15 15

MTC: (066) 500 15 15

КC: (067) 328 10 15

Life: (063) 200 15 15

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим.
Дізнатися більше про файли cookie, в тому числі як їх відключити, ознайомтесь з Політикою використання cookies. Натискаючи ОК, ви погоджуєтесь з нею.