КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

Кому і навіщо потрібна 1С: Підприємство?

Сергій Бондаренко, 1C:Підприємство / BAS розробник

31.05.2021

140

Одна з найпоширеніших конфігурацій лінійки 1С: Підприємство – це конфігурація Бухгалтерія для України.

Програма дозволяє вести два види обліку – бухгалтерський і податковий відповідно до ПКУ України на невеликих підприємствах. 1С: Підприємство. Бухгалтерія призначена для використання в організаціях, що використовують госпрозрахунковий план рахунків і здійснюють різні види діяльності. Конфігурація дозволяє вирішувати всі завдання відділу бухгалтерії. У цій програмі є можливість відображати такі господарські операції:

  • Закупівля запасів/послуг – покупку імпортних товарів, збільшення собівартості на вартість додаткових витрат, повернення товарів постачальник;
  • Продаж ТМЦ/послуг – оптові, роздрібний, комісійні продажу;
  • Складських рухом товарів – проводити комплектацію і інвентаризацію товарів, оприбуткувати і списувати надлишки;
  • Ведення оперативного обліку фактичного руху ДС підприємства на розрахункових рахунках та касах;
  • Валютні взаєморозрахунки, відображення операцій з купівлі – продажу валюти;
  • Проводити розрахунки з клієнтами – інвентаризувати взаєморозрахунки, проводити акти звірки, переносити заборгованість;
  • Проводити взаєморозрахунки з підзвітними.

Конфігурація включає в себе можливість ведення обліку для декількох підприємств в одній базі 1С: Підприємство.

Подібна організація обліку дозволяє автоматизувати підприємства, діяльність яких взаємопов’язана. Зрозуміло, що звітність повинна формуватися окремо по кожній юридичній особі, однак такий підхід до організації обліку дозволяє використовувати загальні списки довідників номенклатури, контрагентів, статей витрат і т.д. Умісти з тим користувач може вести облік по різним організаціям в окремих базах без обмежень.

Бухгалтерия позволяет в пользовательском режиме настраивать параметры учета и учетную политику по организациям.

Як почати роботу?

Для того, щоб користувачеві було легко починати роботу в конфігурації 1С: Підприємство. Бухгалтерія для України, передбачений «Помічник заповнення даних». Він допоможе користувачеві заповнити всі необхідні дані по організації: параметри обліку, облікову політику, банківські рахунки, відповідальних осіб організації.

Підписатись на розсилку новин
Коментарі 0
Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .