1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) (4820179070842)
20 544 грн

1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) (4820179070859)
35 832 грн